Slim Digitaliseren

Slim Digitaliseren

Uw uitdaging

De samenleving verandert in hoog tempo, de technische ontwikkelingen gaan snel en de manier waarop burgers en overheden met elkaar communiceren verandert mee. De Nederlandse overheid moet hun dienstverlening in 2017 gedigitaliseerd hebben. Alle dienstverleningsprocessen moeten bij voorkeur digitaal worden aangeboden. De vraagt om radicale veranderingen binnen uw organisatie.

 

Burgers en bedrijven willen hun zaken met de overheid goed en eenvoudig kunnen regelen. Snel, op ieder moment van de dag én op de wijze die hen het beste uitkomt. Zij verwachten betrouwbare informatie en duidelijke taal, één aanspreekpunt en geen overbodige vragen, regels en procedures. De digitalisering dreigt vaak te blijven steken bij een webportaal aan de voorkant. Zonde, digitalisering helpt je juist bij het slimmer organiseren van je dienstverlening.

 

Wanneer schakelt u ons in?

Primair vraagt het om processen slimmer te organiseren en professionals mee te nemen in een andere manier van werken. De Processpecialisten kunnen u hierbij helpen. Wij hebben kennis en ervaring en kennen het werkveld waarin het snijvlak ligt tussen procesinrichting en –verbetering, ICT en het creëren van draagvlak voor uw organisatie. Wij ondersteunen u onder andere bij:

 

  • Als u samenhang wilt creëren tussen processen, organisatie en ICT (onder andere door gebruik te maken van de GEMMA architectuur);
  • Als u projectleiding of –ondersteuning zoekt tijdens implementatie van NUP-bouwstenen;
  • Als u managers informatiegericht wilt laten sturen met big data;
  • Als u wilt dat uw informatievoorziening processen en sturing optimaal ondersteunt;
  • Als u zaakgericht werken wilt implementeren;
  • Als u wenst te voldoen aan standaarden rondom informatiebeveiliging en privacyregels;

 

Meer weten? Bel met Vincent 06 - 46 16 26 77

Intelligente informatiegestuurde handhaving

De gemeente Amsterdam ziet informatiegestuurde handhaving als een volgende stap op weg naar een flexibele, effectieve en efficiënte organisatie. Door op basis van actuele en betrouwbare informatie rationele beslissingen te nemen, kan de gemeente mensen en middelen optimaal inzetten om de gestelde handhavingsdoelen te behalen. Een processimulatie helpt om het concept van informatiegestuurde handhaving naar de praktijk te vertalen.

 

In de simulatie krijgen handhavers, managers en informatieanalisten de opdracht om door slim gebruik van informatiebronnen de meest intelligente interventies te bepalen. Het spel maakt duidelijk waar meer informatie te halen valt (‘kan het meldpunt meer doorvragen bij meldingen van overlast?’), waar beschikbare informatie beter kan worden benut (‘gebruik ervaringen van handhavers om vergunningvoorwaarden aan te scherpen’) en hoe de informatiestromen moeten lopen om tot de optimale interventie te komen (‘meer informatie leidt niet zonder meer tot betere beslissingen’).

 

De komende maanden wordt het proces voor verschillende handhavingsthema’s gesimuleerd. De aanbevelingen die eruit volgen worden zo snel mogelijk naar de praktijk vertaald, zowel in de simulatie als ‘in real life’. Deze aanpak combineert interactief procesontwerp met zichtbare resultaten.

 

Meer weten? Kijk op http://igo.heliview.nl

Whatsapp als communicatiekanaal voor gemeenten

De gemeente Utrechtse Heuvelrug opende een 06 nummer om vragen via Whatsapp te beantwoorden. Er zijn een tiental gemeenten in Nederland die dit doen. De app is handig voor het stellen van wat en hoe vragen en de vragensteller krijgt doorgaans binnen een uur antwoord. Kijk naar dit item van RTV Utrecht voor een best practice en check onze mening.

Digitalisering is mensenwerk!

Op 6 oktober jl. organiseerden De Processpecialisten de bijeenkomst 'De Digitale Overheid'. Gastspreker Martijn Aslander opende deze bijeenkomst met een gloedvol betoog over de technologische ontwikkelingen.

 

Martijn verwacht dat de technologische ontwikkelingen de komende jaren met ongekende snelheid en omvang op ons afkomen. Zo zal de snelheid van processoren de komende 10 jaar groeien met een factor 1000 en zal zonne-energie in 2035 gratis zijn. Daarnaast zullen verschillende technologieën zoals biotechnologie, nanotechnologie en informatietechnologie convergeren met mogelijkheden en functies die we ons nu niet eens voor kunnen stellen.  Ook zal steeds meer kennis en informatie vrij of tegen lage kosten toegankelijk zijn (zoals bijvoorbeeld nu al Spotify voor muziek). Zulke ontwikkelingen zullen volgens Martijn Aslander veel invloed hebben op onze samenleving; hij verwacht onder andere dat de komende 10 jaar 70% van de grote ondernemingen zal verdwijnen.

 

Wat betekent deze toekomstvisie voor het hier en nu? Hoe kunt u binnen uw organisatie nu slim gebruik maken van technologie? 

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst presenteerden De Processpecialisten een stappenplan om slim te digitaliseren. Wat voor de ene organisatie de meest slimme ICT oplossing is, hoeft namelijk niet ook de beste oplossing voor de andere organisatie te zijn: het dienstverleningsconcept van een organisatie heeft namelijk invloed op de inrichting van processen, de klantbenadering en de organisatiestructuur. ICT is alleen dan slim, wanneer die aansluit bij de keuzes die op deze vlakken gemaakt zijn. Het paradigma dat processen leidend zijn en ICT volgend, geldt nog steeds.

 

En de belangrijkste sleutel tot succes?

De conclusie van de deelnemers aan deze bijeenkomst was, dat dit nog steeds de factor 'mens' is: de mens als klant en de mens als medewerker. De mens als klant, omdat de klantwens voor organisaties centraal staat en daarmee richtinggevend is. De mens als medewerker, omdat mensen (projectleiders, ICT-ers) verantwoordelijk zijn voor het slim implementeren van technologische vernieuwingen. En tenslotte omdat mensen, zowel uitvoerenden als leidinggevenden, bepaalde kennis moeten hebben en gedrag moeten vertonen om zich nieuwe manieren van werken eigen te kunnen maken en de motivatie meebrengen om steeds verder te verbeteren. De huidige status quo is namelijk alleen een tussenstand!

 

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen.