Projectmatig en programmatisch werken is ook een proces!

Projectmatig en programmatisch werken is ook een proces!

De Processpecialisten zijn ruim ervaren met programmatisch en projectmatig werken. De Processpecialisten combineren traditioneel ‘technisch’ projectmanagement met begeleiding van de menskant van de verandering, wat de slagingskans van uw project 6x groter maakt.

 

Onze project- en programmamanagers werken in vast dienstverband bij De Processpecialisten en kunnen dan ook makkelijk gebruik maken van de kennis, ervaring en creativiteit van hun collega’s.

 

Een Processpecialist als programmamanager of projectleider is SCHERP:

  • Spraakmakend: als wij geweest zijn, wordt daar maanden later nog over gepraat: onze werkwijze en resultaten zijn leuk en inspirerend;
  • Charismatisch: onder het motto ‘eerst voordoen’, ‘dan samen doen’ en ‘dan zelf doen’ betrekken we uw collega’s bij het project of programma en laten hen zoveel mogelijk zelf doen; een belangrijke investering in overdracht van projectteam naar de staande organisatie;
  • Helder: we maken complexe zaken behapbaar en zorgen voor logica en samenhang in strategie, prestaties, gedrag en klantwaarde. Onze planningen en voortgangsrapportages bieden mogelijkheden om tijdig en gericht bij te sturen;
  • Energiek: wij zijn betrokken bij uw project of programma en denken altijd twee stappen vooruit om u goed te ondersteunen;
  • Raak: succesvol change management vraagt om een gestructureerd proces, waarin mensen worden (be)geleid om te veranderen. De Prosci methodiek is gedurende 15 jaar onderzoek bij meer dan 3400 organisaties ontwikkeld en uitgebouwd. Alle Processpecialisten zijn gecertificeerd Prosci® Change Practioner en gebruiken de methodiek en tools in projecten. We leveren daardoor de beoogde resultaten binnen tijd en budget én zorgen voor adoptie en gebruik door de organisatie;
  • Praktisch: we zijn doeners die dingen werkend krijgen: effectief implementeren, continu verbeteren en slagvaardig veranderingen doorvoeren.