Proces Competentie Monitor

Proces Competentie Monitor

DE PROCES COMPETENTIE MONITOR: DE JUISTE PERSOON OP DE JUISTE PLEK

 

WAAROM?

Uw organisatie heeft de functieprofielen op orde. De processen heeft u slim ingericht en overzichtelijk vastgelegd. Iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Niks meer aan doen. Toch?

 

Toch niet. Komen uw collega’s helemaal tot hun recht? Hebben ze de juiste kwaliteiten en vaardigheden? Worden ze blij van hun werk?

 

Uw klant heeft er baat bij wanneer de juiste persoon op de juiste plek zit. De Processpecialisten zien de menskant van processen als belangrijke succesfactor voor slimme en werkende processen. Daarom hebben we de Proces Competentie Monitor ontwikkeld.

 

WAT?

De Proces Competentie Monitor (PCM) is gebaseerd op een wetenschappelijk ontwikkeld en in de praktijk succesvol toepast model. De PCM analyseert op basis van documentatie zoals proces- en rolbeschrijvingen welke competenties nodig zijn om de verschillende taken in een proces uit te voeren.

 

Met de PCM  kunnen we voor ieder werkproces de bijbehorende functieprofielen en competentieprofielen maken. Uw collega’s kunnen hun eigen profiel daarmee vergelijken. Eventuele verschillen zijn gespreksstof, zodat uw collega’s gericht aan de slag kunnen met hun persoonlijke ontwikkeltraject.

 

PRAKTIJKCASUS: OMGEVINGSWET

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. In opdracht van De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben De Processpecialisten de ‘werkende processen aanpak’ ontwikkeld:

 

 • ​Een proces-voor-proces aanpak om als organisatie ‘Omgevingswetproof’ te gaan werken​;
 • Een toegankelijk procesmodel dat de impact van de Omgevingswet op alle organisatorische aspecten zichtbaar maakt;
 • Een basis om te bepalen welke activiteiten een gemeente moet uitvoeren om te voldoen aan de Omgevingswet​.

 

Voor een werkend proces is het cruciaal dat de medewerkers de vereiste competenties en vaardigheden hebben. Met behulp van de PCM hebben we daarom voor de belangrijkste nieuwe en gewijzigde rollen competentieprofielen opgesteld.

                                       

Deze profielen geven overzichtelijk weer:

 

 1. Kernwaarden: welke invloed de bedoeling van de Omgevingswet heeft op het gedrag dat bij de rol hoort.

 2. Dilemma’s: welke eisen en verwachtingen aan rol gesteld worden  aan de hand van 3 dimensies: consoliderend vs. vernieuwend, inhoudelijk vs. relationeel en sturend optreden vs. ondersteunend.

 3. Rolbeschrijving: wat de belangrijkste taken en verwachtingen van de rol zijn.

 4. Vaardigheden: welke vaardigheden op uitvoerend, beleidsmatig, tactisch en strategisch niveaunodig zijn in de rol.

Deze competentieprofielen zijn voor ruim 350 gemeenten een hulpmiddel om te bepalen wat de impact van de Omgevingswet is op onder andere strategische persoonsplanning, werving & selectie, loopbaanplanning en functiewaardering. De profielen zijn hier te vinden.

 

ZELF DE KRACHT VAN DE PROCES COMPETENTIE MONITOR ERVAREN?

Wilt u hiermee binnen uw organisatie aan de slag? We kunnen u op verschillende manieren ondersteunen:

 

 • We ondersteunen bij het maken van competentieprofielen voor door u geselecteerde processen;
 • We doen een quick-scan om de consistentie van uw huidige competentieprofielen te toetsen;
 • We leiden medewerkers van uw organisatie op, zodat u zelf aan de slag kunt met de Proces Competentie Monitor. U krijgt dan ook een licentie op het model en systeem;
 • We begeleiden uw organisatie bij het uitvoeren van een zelfevaluatie en het bepalen van de leerinterventies om aan de nodige competenties te werken.

 

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77