Participatiewet Framework

Participatiewet Framework

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Voor zowel gemeenten als uitvoerings- en arbeidsmarktorganisaties, SW-instellingen en sociale diensten betekende de invoering een grote verandering. Een recente evaluatie van het Ministerie van SZW heeft uitgewezen dat de beoogde doelstellingen nog lang niet zijn behaald. Voor alle betrokken instanties is er dan ook nog een flinke kwaliteitsslag te maken. Om betrokken partijen te ondersteunen bij de uitvoering van de Participatiewet zet LOOV advies in samenwerking met De Processpecialisten het Participatiewet Framework in. Dit raamwerk helpt gemeenten, SW-bedrijven of arbeidsmarktregio’s met inrichten, verbeteren, implementeren en werkend krijgen van het participatieproces. Het Participatiewet framework ondersteunt de praktische uitvoering door betrokken instanties door middel van:

 

  • Een gemeenschappelijk platform waarin de verschillende processen van ketenpartners worden gevisualiseerd, verbeterd en geborgd;
  • Inzicht in het IT-informatielandschap en de in gebruik zijnde applicaties;
  • Ondersteuning van de operatie met het optimaliseren en stroomlijnen van de participatieprocessen;
  • Uitvoering van risicoanalyses en borging van de uitvoering;
  • Het creëren van draagvlak voor de medewerkers van de uitvoerende partijen.
  • Het verbeteren van samenwerking tussen afdelingen en regionale ketenpartners. 

 

Het Participatiewet framework draagt bij aan een effectieve uitvoering van de Participatiewet met een hoog rendement: een hoge arbeidsparticipatie en loonwaarde voor de betreffende burgers tegen zo laag mogelijke kosten en in lijn met de visie en missie van de uitvoeringsinstantie.

 

Inzicht in processen UW werkt zo!

UW is het sociale werkbedrijf voor de uitvoering van de WSW en een deel van de Participatiewet in Utrecht. Ondersteund door het Participatiewet Framework implementeert UW een procesgerichte aanpak in de bedrijfsvoering en legt ook de primaire en ondersteunende processen vast.  Vraag daarbij is altijd. Waarom is het belangrijk om de processen vast te leggen?

 

Algemeen directeur Gertjan Stoker legt uit:

"Na de invoering van de Participatiewet in 2015 is de bedrijfsvoering grondig veranderd.  Om nog beter aan te sluiten op de wensen van de gemeenten en die van burgers en werkgevers is procesgericht werken een must. Samen beschrijven we onze uitvoering en transformeren we naar een procesgerichte organisatie waarin  medewerkers nauwer betrokken zijn en directer bijdragen aan de waarde van ons bedrijf: namelijk burgers ontwikkelen en begeleiden in en door werk. Daarnaast is het belangrijk om aan onze stakeholders en het bestuur onze professionaliteit te laten zien van onze producten en diensten. Voldoen aan de eisen van GRC, AVG en ISO, Het Participatiewet Framework helpt ons structuur aan te brengen en ondersteunt ons in het beheer en bij het snel kunnen reageren bij veranderingen."

 

Meer weten?  Neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77