Dienstverlening van de toekomst

Dienstverlening van de toekomst

Vaak begint het klein. Een gemeente die is gestart met een chatbot op de website. Goede ervaringen van een gedeeld KCC. Een sterk verhaal over multi-channel-dienstverlening. Wellicht ook hier interessant dus u maakt een plannetje. Dat wordt een plan zodra het team wil weten per wanneer en hoe dan, een Plan (met een hoofdletter P) als er geld bij komt kijken en een PLAN als het de mensen raakt. Iemand roept onderweg het woord Dienstverleningsvisie en voor u het weet wordt u op het matje geroepen door de Raad.

 

Herkenbaar?

 

Hoe kijken De Processpecialisten naar de dienstverlening van de toekomst?

Digitale hulpmiddelen maken nieuwe dienstverlening mogelijk. Organisaties die straks willen werken met RPA, chatbots en blockchain moeten hun mensen en processen nu al gaan voorbereiden. De Processpecialisten ondersteunen bij proces- en verandermanagement in lijn met de landelijke initiatieven Samen Organiseren (Common Ground) en Samen Realiseren. Dat doen we omdat wij erin geloven dat goede dienstverlening echt verschil maakt voor inwoners en ondernemers.

 

Hoe werken De Processpecialisten aan uw dienstverlening?

 

Onze aanpak zorgt ervoor dat u de juiste vragen stelt en samen met uw organisatie antwoorden formuleert. Daarmee kunt u de juiste vervolgstappen zetten. 

 

1.   Iedere verandering start met een gedeelde ambitie en heldere opdracht. In de verkenningsfase brengen we ambtelijke en bestuurlijke ambities op een lijn. We formuleren de bestuurlijke opdracht die de basis is voor de dienstverlening. We werken aan bewustwording bij bestuurders en medewerkers.

 

In bijeenkomsten met bestuurders en hoger management draait het om de gezamenlijke ambitie. Met prikkelende werkvormen zoals visualisaties, klantreizen, service blueprints en simulaties brengen we de ambitie en aandachtspunten voor dienstverlening in kaart. We bepalen het huidige volwassenheidsniveau van uw organisatie en de impact voor mens en organisatie.

 

2.    In de voorbereidingsfase maken we samen een plan om de ambitie van bestuur en organisatie te realiseren. We zorgen daarbij voor de juiste balans tussen leiderschap, slimme technische oplossingen en het verandervermogen van uw organisatie. Op basis daarvan bepalen we samen een passende veranderstrategie.   

 

3.    In de uitvoeringsfase realiseren we de plannen. In de aanpak hanteren we een passende mix van ‘traditioneel’ projectmanagement en agile werken. In de focus werken we aan een combinatie van concrete producten en begeleiding van medewerkers bij de veranderingen.

 

Tegelijkertijd werken we aan verandervermogen: we leiden een aantal van uw medewerkers op om in de toekomst zelf verandering te kunnen stimuleren en begeleiden. Door deze ‘verandercoaches’ te betrekken bij het realiseren van uw dienstverleningsambitie, doen ze direct praktijkervaring op.  

 

4.    In de borgingsfase zorgen we dat uw dienstverlening op peil blijft. Met een op maat gemaakt ‘dashboard dienstverlening’ heeft u zicht op uw prestaties. Zo kunt u bijsturen om optimale dienstverlening te blijven leveren.

 

In deze fase blijven we de verandercoaches begeleiden, tijdens terugkomdagen en met coaching on the job. Zij scherpen hun gevoel voor innovatie aan èn ontwikkelen de skills en het lef om veranderingen te helpen doorvoeren.

 

Wanneer schakelt u ons in?

  • U wilt voorop (blijven) lopen bij het gebruik van nieuwe technologie
  • U wilt een stevig bestuurlijk platform creëren voor innovatie in dienstverlening
  • U wilt de impact van een nieuwe techniek voor uw organisatie concreet maken (mensen, middelen, leiderschap)
  • U wilt een dienstverleningsvisie formuleren om nieuwe kanalen in te richten voor de interactie met uw inwoners
  • U hebt al een dienstverleningsvisie en wilt deze in de praktijk brengen.

 

Wat is onze ervaring? 

De Processpecialisten werken aan ontwikkelprojecten rondom dienstverlening zoals:

  • Opstellen van een dienstverleningsvisie
  • Het begeleiden van opgavegericht werken en werken vanuit de bedoeling
  • Het vergroten van de veranderkracht van organisaties
  • Klantgericht samenwerken in ketens.

 

 

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39