Omgevingswet

Omgevingswet

‘Werkende Omgevingswetproof processen’

 

Wilt u een goed beeld krijgen wat u nog moet doen om uw processen Omgevingswetproof te maken? De Processpecialisten en Albers Consultancy hebben in opdracht van de VNG en samen met gemeenten een pragmatische aanpak ontwikkeld voor het werkend krijgen van Omgevingswetproof processen.

 

Werkende processen:

We spreken van een werkend proces als:

 • de klant centraal staat
 • gemeentelijke- en ketenactiviteiten zijn afgestemd,
 • producten en diensten efficiënt en transparant tot stand komen,
 • de bedoeling en eisen van de Omgevingswet leidend zijn
 • Medewerkers de juiste competenties en vaardigheden hebben,
 • de informatievoorziening bij het proces adequaat is
 • Er afspraken over doorlooptijden zijn
 • Het proces geïmplementeerd is! > in de praktijk ook echt werkt!

 

Ons aanbod:

Samen met uw organisatie bepalen we in een workshop van 3 uur wat uw opgave is om tot een  Omgevingswetproof proces te komen. Tijdens de workshop toetsen we per proces (bijvoorbeeld Wijzigen Omgevingsplan) of uw organisatie voldoet aan de directe en indirecte eisen van de Omgevingswet en welke actie hierop nog nodig is. Dit doen we door het proces te doorleven en in gesprek te gaan met medewerkers met verschillende expertises. Zo zorgen we voor een integrale blik op de inhoud en voor draagvlak voor de komende veranderingen.

Desgewenst kunnen Albers Consultancy en De Processpecialisten u bij de implementatie verder ondersteunen met:

 • Programma- en projectmanagement; voor het realiseren van uw doelstellingen;
 • Procesinrichting; concretiseren en verbeteren van processen;
 • Ketensamenwerking; komen tot samenwerkingsafspraken met uw ketenpartners;
 • HR>Competentieontwikkeling?; zorgen dat de competenties en vaardigheden van uw medewerkers goed aansluiten bij de nieuwe processen;
 • Informatievoorziening; invoeren van zaakgericht werken, aansluiten op het DSO, inrichten van uw applicaties;
 • Proces- en ketensturing; inrichten van sturingsrollen en monitoren van processen
 • Hierbij kunnen wij u ondersteunen vanuit de rol van programmamanager, projectmanager, procesbegeleider beetje dubbelop met bovenstaand deze bullet

 

Lees / bekijk ook:

 

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77