Omgevingswet

Omgevingswet

‘Werkende Omgevingswetproof processen’

 

Wilt u een goed beeld krijgen wat u nog moet doen om uw processen Omgevingswetproof te maken? De Processpecialisten en Albers Consultancy hebben in opdracht van de VNG en samen met gemeenten een pragmatische aanpak ontwikkeld voor het werkend krijgen van Omgevingswetproof processen.

 

Werkende processen:

We spreken van een werkend proces als:

 • de klant centraal staat
 • gemeentelijke- en ketenactiviteiten zijn afgestemd,
 • producten en diensten efficiënt en transparant tot stand komen,
 • de bedoeling en eisen van de Omgevingswet leidend zijn
 • Medewerkers de juiste competenties en vaardigheden hebben,
 • de informatievoorziening bij het proces adequaat is
 • Er afspraken over doorlooptijden zijn
 • Het proces geïmplementeerd is! > in de praktijk ook echt werkt!

 

Ons aanbod:

Samen met uw organisatie bepalen we in een workshop van 3 uur wat uw opgave is om tot een  Omgevingswetproof proces te komen. Tijdens de workshop toetsen we per proces (bijvoorbeeld Wijzigen Omgevingsplan) of uw organisatie voldoet aan de directe en indirecte eisen van de Omgevingswet en welke actie hierop nog nodig is. Dit doen we door het proces te doorleven en in gesprek te gaan met medewerkers met verschillende expertises. Zo zorgen we voor een integrale blik op de inhoud en voor draagvlak voor de komende veranderingen.

Desgewenst kunnen Albers Consultancy en De Processpecialisten u bij de implementatie verder ondersteunen met:

 • Programma- en projectmanagement; voor het realiseren van uw doelstellingen;
 • Procesinrichting; concretiseren en verbeteren van processen;
 • Ketensamenwerking; komen tot samenwerkingsafspraken met uw ketenpartners;
 • HR>Competentieontwikkeling?; zorgen dat de competenties en vaardigheden van uw medewerkers goed aansluiten bij de nieuwe processen;
 • Informatievoorziening; invoeren van zaakgericht werken, aansluiten op het DSO, inrichten van uw applicaties;
 • Proces- en ketensturing; inrichten van sturingsrollen en monitoren van processen
 • Hierbij kunnen wij u ondersteunen vanuit de rol van programmamanager, projectmanager, procesbegeleider.

 

Lees / bekijk ook:

 

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77

 

 

Omgevingswet Framework

Op basis van de Werkende processen hebben De Processpecialisten in samenwerking met Mavim het  Omgevingswet Framework ontwikkeld. Dit  is een volledige vooringevulde database in Mavim met een voorbeeld uitwerking van de belangrijkste processen die door de Omgevingswet geraakt worden. Het  Omgevingswet framework helpt organisaties om tot werkende Omgevingswetproof processen te komen en alle (werk)afspraken te borgen. Gebruik het Framework als basis voor de inrichting van de eigen processen en als toetsingskader voor reeds ontwikkelde processen. Pas deze processen naar behoefte aan je eigen situatie aan.

 

 

In het Framework zijn de volgende processen uitgewerkt:

 • Verkennen/begeleiden initiatief
 • Behandelen vergunningaanvraag (4 varianten)
 • Wijzigen Omgevingsplan
 • Toezicht & Handhaving
 • Beleidsproces
 • Bezwaar
 • Beroep
 • Meldingenproces

 

Per proces zijn o.a. uitgewerkt klantverwachtingen input/output, activiteiten, rollen, voor gedefinieerde overzichten met eisen aan informatievoorziening en visualisatie van het proces. Hier kan eenvoudig doorheen genavigeerd worden via de dynamische, doorklikbare inrichting in Mavim. Wij voegen regelmatig nieuwe processen toe aan het framework die wij als update beschikbaar stellen.

 

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77