Lean Management

Lean Management

Lean is leuk! Lean is veel meer dan met een rode pen door een procesbeschrijving heen gaan en activiteiten wegstrepen. Lean is een filosofie die de klantwaarde verbetert door:

 • De klant centraal te stellen
 • Verspillingen te elimineren (te veel werk, te lang wachten)
 • Visueel management (clean desk, signaalfuncties)
 • Continu verbeteren (reductie van fouten en voorkomen van herstelwerk)
 • Medewerkers te betrekken bij verbeteringen
 • De waardestroom te verbeteren

Kortom: Lean slim toepassen verbetert de klantwaarde, vergroot het werkplezier en levert geld op!

 

Wanneer schakelt u ons in?

 • Als u slimmere processen wilt.
 • Als u de stap wilt maken van project of programma naar continu verbeteren
 • Als u prestaties meetbaar wilt maken en wilt sturen op klantwaarde en effect (output en outcome).
 • Als u een Lean team wilt opleiden.
 • Als u wilt weten wat uw klant beleeft

Kortom, wij doen meer dan de standaard verbetertrajecten: wij maken Lean levend in uw organisatie, u verbetert uw processen en prestaties.  Bekijk hier onze Lean aanpak.

 

Workshops en trainingen

Lean-in-30-minuten©: een korte en krachtige presentatie met een snelle simulatie die de basics van Lean glashelder maakt. Voor een eerste oriëntatie op wat Lean voor uw organisatie kan doen.

Presteren met Processen de ideale introductie voor wie met Lean aan de slag wil. Deze training combineert theorie en praktijk in één dag. U gaat naar huis met een stappenplan.

 

Meer weten? Bel Vincent 06-46 16 26 77.

SLIM in Oss: zoektocht naar proceskosten ruimschoots terugverdiend

 

De gemeente Oss bezuinigt door werkprocessen slimmer in te richten. Om de bezuinigingen meetbaar te maken, voeren proceseigenaren met De Processpecialisten eerst een nulmeting uit. Met de nulmeting worden de proceskosten van het ‘oude’ proces in kaart gebracht. Dat blijkt niet eenvoudig: veel processen lopen over afdelingsgrenzen heen en het is een echte speurtocht om de juiste gegevens boven tafel te krijgen.

 

Juist dankzij deze zoektocht kan Oss nu aantonen dat de procesverbetering een succes is: de negen processen die tot dusver zijn verbeterd, hebben samen al een structurele bezuinig van bijna € 500.000,- opgeleverd. Het project is bovendien aanleiding om de financiële administratie anders in te richten, zodat sturen op proceskosten mogelijk wordt. Slim bekeken.

 

Meer weten over het Programma Slim Oss? Programmamanager Gert van Beek zette de feiten op een rijtje.

Tubbergen Dinkelland: slimmer samenwerken door gedeeld gereedschap

Lean bleek een gouden greep bij het tot stand brengen van samenwerking tussen de gemeenten Dinkelland en Tubbergen.

 

De Processpecialisten hebben van beide organisaties medewerkers opgeleid tot lean procesbegeleider. Die procesbegeleiders zijn in duo’s aan de slag gegaan om de gezamenlijke processen zo slim mogelijk in te richten. Doordat Lean voor beide partners nieuw was, werd het traject een gezamenlijke ontdekkingtocht: zo kwam al snel verbinding tot stand. De Lean methode gaf bovendien heldere kaders en spelregels. De praktische instrumenten zoals Value Stream Maps bleken goed te werken om tot één uniform ‘beste proces’ te komen.

 

Was het van tevoren best een beetje spannend, inmiddels zijn alle betrokkenen enthousiast aan de slag met de nieuwe processen.

Amsterdam Zuid bespaart met beter facturenproces.

Minder factureren, meer geld!

 

Het Amsterdamse Stadsdeel Zuid startte vorig jaar met het optimaliseren van het proces Facturatie en Debiteurenbeheer. Inmiddels zijn de resultaten zichtbaar. Die zijn spraakmakend!

 

In augustus en september 2011 is het proces in beeld gebracht van klant tot klant: van transactie tot en met betaling. De werkstromen en de proceskosten zijn in kaart gebracht en het proces is van alle mogelijke procesindicatoren voorzien. Zo is bijvoorbeeld gekeken naar de mate van automatisering, uitval door verkeerde adressering, gemiddeld factuurbedrag en wanbetalingpercentages. Samen met medewerkers van verschillende afdelingen, coördinatoren en leidinggevenden is het verbeterpotentieel vastgesteld op 30% van de proceskosten.

 

Samen met de teammanager Financieel Beheer hebben De Processpecialisten het proces geoptimaliseerd en de besparing mogelijk gemaakt. De sleutel tot succes was een dubbele focus, zowel op de details als op het grotere perspectief. Op detailniveau zijn alle opeenvolgende transacties in het proces verbeterd, bijvoorbeeld door digitalisering. Tegelijkertijd is het proces ‘out of the box’ benaderd: voegt het proces waarde toe? Is het wel nodig om facturen te versturen? Kunnen we klanten stimuleren om contant betalen?

De eindresultaten zijn spraakmakend:

 • De proceskosten zijn lager;
 • De samenwerking met de dienstverlenende afdelingen is sterker, proceseigenaren verbeteren nu samen de keten;
 • Er is structureel procesinformatie beschikbaar, procesprestaties kunnen direct worden bijgestuurd.

 

Meer weten? Bel Philippe van Hees (06-265 02 256)