Zaakgericht werken bij de brandweer

Zaakgericht werken bij de brandweer

Haaglanden, 8 april 2014

Binnen de Veiligheidsregio Haaglanden is het Cluster Risico- en Crisisbeheersing van de Brandweer aan de slag met vele veranderingen. Doelstelling is een hoger maatschappelijk rendement. Een onderdeel van deze verandering is het zaakgericht werken.

 

In drie modules zijn de medewerkers uit de teams van het cluster opgeleid om deze veranderingen met goed resultaat te borgen in de organisatie. Een van de trainingen is de Taakspecifieke Module: zaakgericht werken gekoppeld aan de specifieke taken van de diverse teams.

 

Met behulp van ambassadeurs zijn per team trainingen voorbereid en uitgevoerd waarbij zaakgericht werken is geïntroduceerd en zijn de diverse rollen geoefend aan de hand van een simulatie. Daarnaast zijn de specifieke zaaktypen voor de betreffende teams verder uitgekristalliseerd zodat de medewerkers uit de diverse werkgebieden uniform werken en dezelfde resultaten en producten kunnen opleveren. Doel: eenduidigheid voor de klant.

 

In een vervolgtraining zullen de medewerkers daadwerkelijk worden opgeleid in het gebruik van het nieuwe zaaksysteem. Hiermee zal het gebruik van diverse systemen in de regio naar verloop van tijd ook tot het verleden behoren.

 

Rob van den Berg is Projectleider Implementatie Risicobeheersing Regionaal van de Veiligheidsregio Haaglanden.

 

Meer weten? Bel met Vincent: 06 46 16 26 77


Meer nieuws