Sturen op Lean verbeteren - Gemeente Overbetuwe

Sturen op Lean verbeteren - Gemeente Overbetuwe

Gemeente Overbetuwe zet stappen in het optimaliseren van processen. De afgelopen maanden zijn verschillende processen lean gemaakt. In lijn met de Lean-filosofie kwam het initiatief vooral van de werkvloer. Nu is het tijd voor de volgende stap: het in positie brengen van de proceseigenaars.

 

De leancoaches uit Overbetuwe organiseerden een introductiecursus voor proceseigenaars. In een quiz met vragen als ‘Wat is lean?’ en ‘Wat doet een manager binnen een lean organisatie?’ werden de proceseigenaars in hoog tempo ingevoerd in het lean gedachtengoed. Daarna konden ze in De Sokkenshow direct oefenen met hun toekomstige rol. Net als straks ‘in het echt’ kregen de proceseigenaars de opdracht om in de sokkenfabriek te sturen op prestatie-indicatoren en op continu verbeteren. Dat bleek nog niet eenvoudig: in de hectiek van alledag gaat gemakkelijk alle aandacht uit naar het aansturen van de operatie. Het doorvoeren van verbeteringen komt daardoor niet van de grond, ook al liggen de goede ideeën voor het oprapen. Deze valkuil zullen de proceseigenaars in Overbetuwe voortaan vermijden!

 

Tijdens de bijeenkomst hebben de leancoaches ook de resultaten van de procesverbeteringen rondom onder meer de omgevingsvergunning gepresenteerd. De proceseigenaars kregen zo direct concrete voorbeelden van het rendement als je verbetervoorstellen wél uitvoert.

 

Een van de proceseigenaars zei het zo: “Ik ben enthousiast geworden over Lean en begrijp beter hoe wij hiermee onze dienstverlening kunnen verbeteren.”

 

Gemeente Overbetuwe heeft voor het verbeteren van processen en dienstverlening het programma VOS (Verbeter onze Organisatie Samen) gestart. De Processpecialisten hebben de lean coaches ondersteund bij het vormgeven van de introductiecursus voor proceseigenaars.

 

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen 06 - 46 16 26 77 of met Sander Maathuis (Adviseur Lean & Procesverbetering Gemeente Overbetuwe) 0418-362912

 


Meer nieuws