Staedion oefent met risicomanagement

Staedion oefent met risicomanagement

Alles onder controle...? Staedion oefent met risicomanagement

 

Medewerkers van woningcorporatie Staedion hebben geoefend met het beheersen van risico’s in de dagelijkse werkpraktijk: wanneer wordt een alledaagse klantvraag of werkopdracht een risico? En als je een risico signaleert, wat doe je dan? Zo is duidelijk geworden dat risicomanagement niet een exotische liefhebberij is van de afdeling Control, maar een onmisbaar onderdeel van de operationele processen.

 

In een processimulatie worden de afdelingen Verhuur, Sociaal beheer, Vastgoedsturing en Onderhoud geconfronteerd met fictieve, maar herkenbare werkopdrachten. Het is de kunst om opvallende (combinaties van) opdrachten te signaleren en indien nodig beheersmaatregelen te treffen. Het risicoregister biedt aanknopingspunten, maar voor passende maatregelen is vaak overleg met andere afdelingen nodig - en soms wat hulp van het Directieteam. Gedurende de simulatie is op een groot dashboard te volgen in hoeverre de organisatie in control is. Een belangrijke rol is weggelegd voor De Pers: die kan potentiële risico’s aandragen en de katalysator zijn waardoor een normale situatie opeens een serieus risico wordt, maar ook juist een rol vervullen bij het beheersen van risico’s.

 

In de simulatie blijkt dat verrassend veel risico’s en maatregelen effect hebben op meerdere afdelingen. Dat biedt ook kansen: een slimme renovatie-ingreep bleek niet alleen het antwoord op achterstallig onderhoud en overlastproblematiek, maar voorzag ook in de toenemende vraag naar grotere woningen. Win-win! Dit inzicht is voor Staedion aanleiding om ook ‘in real life’ op regelmatige basis met verschillende afdelingen gezamenlijk te praten over risico’s. Daarmee kun je misschien zelfs risico’s voorkomen.

 

Directeur Onderhoud & Vastgoed Dré Boidin: ‘We zijn goed in crisismanagement, maar risicomanagement is echt wat anders. Dat vraagt meer langetermijnperspectief en continu alert zijn op gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op het realiseren van onze doelstellingen.’

 

De Processpecialisten ontwikkelden deze processimulatie rondom risicomanagement in samenwerking met Staedion. De simulatie is zo opgezet dat die ook voor andere corporaties bruikbaar is.

 

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Stam, 06 13 30 18 39.


Meer nieuws