Stadsdeel West maakt goede start met Treiteraanpak

Nadat het startsein op 24 januari 2013 door de burgemeester werd gegeven in de Stopera, is de Treiteraanpak een feit. De aftrap gebeurde in aanwezigheid van alle stadsdeelvoorzitters, wooncorperaties, Bureau Jeugdzorg, William Schrikkergroep, Politie en Openbaar Ministerie. Ieder stadsdeel heeft een Regisseur Treiteraanpak en een Informatiemakelaar.

 

Om de aanpak goed te implementeren wordt in alle stadsdelen een processimulatie gehouden onder begeleiding van De Processpecialisten. Daaraan doen o.a. medewerkers van het Sociaal Loket, de Veiligheidscoördinatoren en de Projectleiders Jeugd en Overlast mee.

 

Stadsdeel West deelt haart ervaring met de processimulatie in onderstaand verslag:

 

Verslag simulatiebijeenkomst treiteraanpak in Stadsdeel West.

 

Enkele quotes uit het verslag:

"De simulatiebijeenkomst bleek dynamisch en leerzaam! Naast alleen het 'horen' van een presentatie hebben medewerkers 'gevoeld' wat nodig is voor een goede samenwerking binnen de Treiteraanpak."

 

"De treiteraanpak heeft een goede start gemaakt!"

 

"En nu blijkt in de praktijk dat we elkaar weten te vinden! Er ontstaat een warme uitwisseling van informatie tussen partijen binnen en buiten het stadsdeel."


Meer nieuws