Schijndel voorbereid op decentralisatie jeugdzorg

De gemeente Schijndel heeft het proces voor het leveren van jeugdzorg zaakgericht ingericht. Samen met De Processpecialisten hebben sleutelspelers van het Centrum voor Jeugd en Gezin het proces verdeeld in 4 herkenbare processtappen. Door die generieke stappen is het proces bruikbaar voor alle specifieke, unieke en soms complexe zorgvragen. Schijndel gaat het proces eerst gebruiken voor de jeugdzorgtaken die de gemeente nu al uitvoert. Wanneer er dan in 2015 extra jeugdzorgtaken bij komen, staat het proces alvast klaar.

 

Ook de leverancier van het zaaksysteem, Dimpact, is enthousiast over de Schijndelse aanpak. Zaakgericht werken helpt bij het bewaken en besturen van processen: heel erg nodig, juist waar verschillende instanties en hulpverleners moeten samenwerken om het juiste zorgaanbod aan te bieden en te leveren. Dimpact gaat op basis van de ervaringen in Schijndel een standaard inrichting (e-dienst) ontwikkelen voor andere aangesloten gemeenten.

 

In het sociaal domein vinden 3 decentralisaties (3D) plaats:

  1. Gemeenten zijn per 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdzorg (ook provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd).
  2. Begeleiding, ondersteuning en verzorging verdwijnt per 2015 uit de Awbz en gaat naar de – gemeentelijke - uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
  3. De uitvoering van de Participatiewet (voorheen WWB) ligt vanaf 2015 bij gemeenten.


Gemeenten krijgen hierdoor meer taken en verantwoordelijkheden. De veranderingen gaan gepaard met forse bezuinigingsopgaven, waardoor de druk om efficiënt en effectief te werken verder toeneemt.

Meer weten? Bel met Vincent: 06 46 16 26 77. 

Of lees hier meer over decentralisaties in het sociaal domein.


Meer nieuws