Samenwerking tussen drie diensten in beeld

Binnen de Gemeente Rotterdam gaan drie Gemeentelijke Diensten (Gemeente Werken, dienst Stedenbouw & Volkshuisvesting en Ontwikkelbedrijf Rotterdam) samenwerken onder de naam ‘Stadsontwikkeling Rotterdam’. De Processpecialisten ondersteunen hierbij door het inrichten en implementeren van de processen, en trainen van medewerkers. In dit filmpje worden de stappen die tot nu toe zijn genomen gevisualiseerd.


Momenteel is het procesmodel opgesteld, een procesteam opgeleid en worden de eerste pilots uitgevoerd waarin samen met de medewerkers van de drie diensten processen geanalyseerd en verbeterd worden. Lean Thinking vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt.


Voor vragen kunt u terecht bij Philippe van Hees (06-26502256) of Jeroen Stam (06-13301839)
 


Meer nieuws