Samenwerken voor een schone stad

Samenwerken voor een schone stad

Specialisten op het gebied van afvalinzameling, schoonmaak en handhaving blijken zelf de grootste rommelkonten. Maar: uit chaos ontstaat orde.

 

Binnen de gemeente Amsterdam zijn verschillende afdelingen verantwoordelijk voor een schone stad. Die afdelingen hanteren elk hun eigen methoden en planning. Programmamanagers, teamleiders en uitvoerders hebben in de ProcesFabriek geoefend met het schoonhouden van een fictieve wijk. De praktijk bleek weerbarstig: net als in het echt was er niet altijd voldoende informatie beschikbaar om effectief te kunnen ingrijpen en net als in het echt leidde hard werken niet per se tot een tevreden buurtbewoner. Daarnaast hadden wij als procesbegeleiders de stellige indruk, dat sommige ‘bewoners’ wel erg fanatiek waren met afval dumpen…

 

Door herkenbare problematiek op enkele vierkante meters te bundelen, kregen de verschillende spelers zicht op hun gezamenlijke belangen en uitdagingen. Na een korte analyse ontstond dan ook al snel een lijst met verbeterinitiatieven. Sommige daarvan kunnen op korte termijn in praktijk worden gebracht.

 

Jos Oldenkamp, programmanager VTH: ‘Er is nu draagvlak en gevoel van urgentie. Dat hadden we nodig om de volgende stappen te kunnen zetten. Met de ervaringen uit de simulatie kunnen we op straat verder testen. Mooi dat er zoveel goede ideeën bovenkomen als we de koppen bij elkaar steken.’

 

Amsterdam moet en kan schoner. Geen eenvoudige opgave met zoveel bewoners en bezoekers. Een kleine verstoring zoals een kapotte container, verkeerd aangeboden grofvuil of een gestremde straat zorgt al snel voor een grote berg afval, want: vuil trekt vuil aan.

 

Meer weten? Neem dan contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39.


Meer nieuws