Robijn blogt: Iedereen op SCHERP

Deze blog verscheen op 29 januari 2014 op inGovernment.nl

 

Met elkaar meedenken is een goede gewoonte onder collega’s. Maar teveel consensus werkt contraproductief. Organiseer tegenspraak!

 

Wie dienstverlening wil verbeteren moet de bestaande spelregels ter discussie stellen. Het maximale resultaat voor de klant realiseren betekent als dienstverlener de grenzen van het haalbare opzoeken.

 

In de praktijk lopen verbeteraars al snel tegen grenzen aan. Niet omdat er reële beperkingen zijn, maar omdat de veto’s van collega’s alvast worden ingevuld. Zonder die collega’s te vragen wat ze er werkelijk van vinden. Hun expertise en ervaring blijft onbenut. Bijvoorbeeld bij het afschaffen van vergunningproducten: ‘Dat vinden de handhavers nooit goed’ of ‘dat mag vast niet van de juristen’. Uitkomst: de klant krijgt een suboptimaal resultaat.

 

Natuurlijk zijn er grenzen – vooral als de individuele klant niet de enige belanghebbende is. Maar om die grenzen te verkennen en nieuwe spelregels te bepalen is discussie onmisbaar. Collega’s met een andere rol kijken misschien met een andere bril, maar hebben net zoveel kennis, ervaring en ideeën. Door elkaar een spiegel voor te houden en de zaak van verschillende kanten te bekijken ontstaat een scherper beeld.

 

De discussie niet vermijden dus, maar juist opzoeken. De kunst is om niet te vroeg te gaan polderen of onderhandelen. Daag elkaar uit om scherp te formuleren en om concrete voorbeelden te geven. Respectvol een beetje botsen hoort bij professioneel gedrag.

 

Durf te dromen, wees kritisch vanuit je eigen expertise en laat je scherp houden door anderen. Dat is nog eens meedenken.

 

Robijn Niemöller 


Meer nieuws