Omgevingswet - keten, kansen en keuzes

Omgevingswet - keten, kansen en keuzes

Welke impact heeft de Omgevingswet vanaf 2019 op de samenwerking in processen en ketens? Welke keuzes moeten organisaties maken en welke kansen biedt dit? Ruim 60 professionals van gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s konden dat deze maand in de ProcesFabriek al ervaren.

 

In een speciaal voor dit doel ontwikkelde processimulatie konden de deelnemers alvast oefenen met het toepassen van de Omgevingswet. De belangrijkste bevindingen?

1. Participatie komt niet vanzelf: ga naar buiten

2. Serviceformules bieden houvast

3. Collega’s en bestuurders moet ander gedrag laten zien

 

Participatie komt niet vanzelf

Participatie van inwoners en ketenpartners komt niet vanzelf naar je toe: je moet zelf naar buiten en het organiseren. Tips van de deelnemers zijn onder meer: aansluiten bij buurt- en wijkgericht werken en de kunst afkijken in het Sociaal Domein (verbinding met zorg/gezondheid). In de simulatie viel op dat wanneer spelregels ontbreken, verschillende personen een verschillende invulling geven aan het participatieproces.

 

Serviceformules bieden houvast

De simulatie was voor velen de eerste kennismaking met serviceformules. Bij een eenvoudige vraag past bijvoorbeeld een zelfbedieningsconcept (‘flitsformule’), het andere uiterste is een ‘samen bouwen aan de stad formule’ waarbij het initiatief bij de gemeente ligt. Het formuleren van serviceformules bleek veel houvast te bieden bij het inrichten van processen, organisatie en dienstverlening.

 

Collega’s en bestuurders moeten ander gedrag laten zien

De verandering van ‘nee, tenzij ….’ naar ‘ja, mits…’ vraagt niet alleen andere processen, maar vooral ook een verandering in houding en gedrag. Vergunningverleners en casemanagers zijn niet langer toetser of controleur maar worden adviseur, mogelijkmaker en meedenker. Dat vraagt meer creativiteit, improvisatievermogen en communicatieve vaardigheden dan de huidige aanpak.

 

Daarnaast werd de veranderende rol van het Bestuur benadrukt: meer kaderstelling, meer op hoofdlijnen. Niet: “wij willen 200 fietsenrekken bij het station”, maar “wij willen het fietsenprobleem rondom het station oplossen”. Zoals een van de deelnemers het zei: “De Omgevingswet is onderdeel van een grotere verandering in de samenleving en de rol van de overheid.”

 

De Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking treedt, bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Die bestaande wetten hangen niet voldoende samen en sluiten niet meer aan bij de behoeften van deze tijd. De nieuwe wet geeft zowel particuliere initiatieven als overheden meer ruimte.

 

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen 06 - 46 16 26 77


Meer nieuws