"Nog te weinig sturing outcome Sociaal Domein"

"Nog te weinig sturing outcome Sociaal Domein"

"Nog te weinig sturing op outcome in het Sociaal Domein"

 

Sturing op outcome - effect - is belangrijk, maar gebeurt nog te weinig. Dat was de belangrijkste conclusie van de workshop Outcome sturing in het Sociaal Domein in De ProcesFabriek.

 

Hoe komt dat? Allereerst is de registratie van gegevens vaak onzorgvuldig, onvolledig of verdeeld over verschillende systemen. Dit maakt het lastig om zuiver te rapporteren. Daarnaast lag de focus tot dusver vooral op financiële indicatoren, met het oog op de jaarrekening over 2015. Tot slot vinden veel organisaties het moeilijk om te bepalen wat slimme outcome-indicatoren zijn: hoe maak je ‘zelfredzaamheid’ of ‘sociale cohesie’ meetbaar?

 

Outcome sturing begint bij de klant! Doelstellingen kunnen pas worden bepaald wanneer duidelijk is wat een inwoner belangrijk vindt, wat hij ervaart en hoe tevreden hij is over de dienstverlening en het resultaat. Deze doelstellingen moeten gemeenten en ketenpartners vervolgens samen vaststellen. Van de doelstellingen kunnen indicatoren afgeleid worden gericht op output (wat leveren we?), perceptie (hoe tevreden is een klant?) en outcome (wat is het effect hiervan?).

 

Het meten van prestaties kan op verschillende manieren. Het verzamelen van feiten en cijfers gebeurt al, maar geeft niet altijd het gewenste inzicht. Het verzamelen van kwalitatieve gegevens over klantervaringen, bijvoorbeeld met klantreizen, mystery visits of storytelling, gebeurt nog nauwelijks. Toch geven juist deze gegevens echt inzicht in outcome.

 

Wat zijn nu slimme indicatoren? Enkele tips vanuit de workshop: mutaties in het % mantelzorgers en vrijwilligers in een wijk (als indicatoren voor de sociale cohesie en samenredzaamheid) en mutaties in het % arbeidsparticipatie en schooluitval (als indicatoren voor zelfredzaamheid).

 

Meer weten? Neem contact op met Vincent? Of kom naar de volgende workshop op 6 april 2016 in Den Bosch.

 


Meer nieuws