De Keten rondom het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

De Keten rondom het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

Meer regie nodig op de keten rondom het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

 

Op 30 september jl. verzorgden De Processpecialisten, het Inlichtingenbureau en Privacy Framework specialist Procis de workshop 'De Keten rondom het Gegevensknooppunt'.

 

Tijdens de workshop is gesproken over de huidige diensten van het GGK, nieuwe diensten die eraan komen en het privacyvraagstuk. De belangrijkste conclusies? Allereerst: dat de basis nog niet op orde is. Er is onduidelijkheid over de input en output van de verschillende schakels in de keten. Wat doet een zorgaanbieder bijvoorbeeld voordat deze een retourbericht verstuurt en wat is de doorlooptijd? Een andere belangrijke conclusie is dat centrale regie op de keten - van klant tot klant, van gemeente tot zorgaanbieder - ontbreekt. Dit leidt ertoe dat de huidige diensten nog niet door iedereen (op de juiste manier) gebruikt worden, dat ketenpartners niet voldoende kunnen anticiperen op nieuwe diensten rondom het GGK en dat monitoring op de keten nog ontbreekt.

 

Het Gemeentelijk Gegevensknoopunt  (GGK) vormt een belangrijke schakel in het Sociaal Domein. Via dit knooppunt versturen gemeenten onder meer toekenningsberichten ("orders") naar zorgaanbieders en ontvangen zij declaratieberichten ("facturen") voor geleverde zorg. Het Inlichtingenbureau is de ontwikkelaar en beheerder van dit Gegevensknooppunt.

 

Meer weten? Bel met Vincent 06 46 16 26 77.


Meer nieuws