Ketenmanagement bij de Dienst Stadsbeheer (DH)

De dienst stadsbeheer van de gemeente Den Haag heeft in 2010 veel tijd en energie gestoken in het doorontwikkelen van ketenmanagement. Er zijn twaalf ketens benoemd. Eén van die ketens is de keten openbare verlichting.


De keten openbare verlichting is een samenwerking tussen de dienst stadsbeheer, dienst stadsontwikkeling, het ingenieursbureau en de stadsdelen. Aanleiding om met de keten aan slag te gaan was dat straatverlichting niet altijd op tijd stadsontwikkeling werd betrokken. Met allerlei praktische problemen tot gevolg. Om de aansluiting in de keten te maken hebben er een vier bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij alle partners waren vertegenwoordigd. In de bijeenkomsten zijn het doel van de keten, de scope van de keten en de activiteiten bediscussieerd en nog belangrijker: er zijn concrete afspraken gemaakt. De sturing van het proces is ingericht en er is een proceseigenaar benoemd die het procesoverleg voorzit. De relevante partners worden vroegtijdig in het proces betrokken.

 

De kwaliteit van het werk en de onderlinge samenwerking is aanzienlijk verbeterd.

Proces realiseren openbare verlichting

 

Uitspraak van de proceseigenaar Patrick Wentink over het traject: “Door gezamenlijk met alle actoren het proces en de activiteiten te beschrijven, groeit het besef dat het werken in een keten betekent dat je verder moet kijken en denken dan de eigen activiteit. Het begrip voor de beheerder van de output groeit hierdoor. Er gaat veel energie zitten in het in leven houden” van dit besef en begrip, zeker wanneer actoren plaats maken voor anderen

 

Meer weten over dit traject of het stimuleren van ketensamenwerking binnen uw keten? Neem dan contact op met Jeroen Stam (06-13301839), of een van de andere Processpecialisten. 


Meer nieuws