Sturen op cultuur en gedrag doorslaggevende factor

Sturen op cultuur en gedrag doorslaggevende factor

Sturen op cultuur en gedrag in plaats van op de gehanteerde methodiek is één van de succesfactoren voor procesgericht werken. Deze kennis deelde de gemeente Arnhem tijdens de Kenniskring Procesbegeleiding.

 

De Kenniskring Procesbegeleiding heeft als doel opdrachtgevers, procesbegeleiders, proceseigenaren en medewerkers samen te brengen zodat zij kennis en ervaring kunnen uitwisselen. De Gemeente Arnhem was ditmaal gastheer en ontving op 30 april ongeveer 60 deelnemers van verschillende organisaties.

 

Tijdens de kenniskring presenteerden Caroline van der Wiel (Gemeentesecretaris), Marcel Robben (zie foto, senior adviseur procesmanagement) en Arno de Berg (afdelingshoofd informatiemanagement) hoe procesgericht werken als een olievlek over de Gemeente Arnhem is verspreid.

 

De drie succesfactoren hiervoor zijn:

  • Inzetten op cultuur en gedrag in plaats van methodiek
  • Stimuleren van leiderschap en voorbeeldgedrag in procesgericht werken
  • Aansluiten van procesgericht werken op de netwerkorganisatie

  

Meer weten? Neem dan contact op met Vincent Damen (06 46 16 26 77).


Meer nieuws