Informatievoorziening RWS: Top down en bottom up

Informatievoorziening RWS: Top down en bottom up

Utrecht, 18 februari 2014

 

De afdeling Informatievoorziening (IV) van Rijkswaterstaat gaat het ontwikkelen van applicaties voortaan anders aanpakken. De Processpecialisten hebben samen met de betrokkenen de nieuwe werkwijze getest in een simulatie.

De belangrijkste lessen uit de simulatie:

  • Vier een feestje bij een succesvolle oplevering, rapporteer niet alleen knelpunten maar ook successen
  • Betrek uitvoerders in een vroeg stadium bij de planvorming
  • Als capaciteit een issue is, creëer dan mogelijkheden om die te beïnvloeden (flexibele inzet, mijlpalen spreiden, meer speelruimte voor leidinggevenden)


Tijdens de processimulatie werden verschillende teams geconfronteerd met realistische situaties. Hoe zorg je dat de juiste mensen input leveren bij het uitwerken van de plannen? Hoe zorg je dat onverwachte gebeurtenissen het proces niet verstoren en instromen in het reguliere proces? Een goed plan is geen garantie voor een soepele uitvoering.

Kern van de nieuwe werkwijze is het tijdig en op het juiste niveau verzamelen van input in de ontwerpfase en het gericht rapporteren tijdens de realisatie. De nieuwe aanpak zorgt dat strategische doelstellingen (top down) worden vertaald naar concrete ICT-projecten en dat de beschikbare ontwikkelcapaciteit de realisatie van die strategische doelen (bottom up) maximaal ondersteunt. Het proces en de bijbehorende rolverdeling en spelregels zijn ontworpen onder begeleiding van Deloitte.


Meer nieuws