In discussie met de raadsledenconferentie

De Processpecialisten zijn al enige tijd actief bij Stadsontwikkeling Rotterdam. In de opdrachten zijn we ook in contact gekomen met de griffie van de gemeenteraad van Rotterdam, Jaap Paans. Het contact is de griffie goed bevallen en hij heeft ons dan ook uitgenodigd om tijdens de jaarlijkse raadsledenconferentie een parallelsessie en plenaire presentatie van de resultaten te houden.

 

Doel van de raadsledenconferentie is de samenwerking tussen de raadsleden en deelraadsleden te verbeteren.

 

Afgelopen vrijdag heeft Jeroen Stam van de Processpecialisten  in het prachtige stadhuis aan de Coolsingel een parallelsessie verzorgd over de Wet Ruimtelijke Ordening en met name over het bestemmingsplan. Aan de hand van een drietal stellingen hebben we met de (deel)raadsleden bediscussieerd hoe men kan samenwerken, op welke momenten men invloed kan uitoefenen en ideeën geopperd voor verbeteringen.

 

Het was een geslaagde middag, de deelnemers waren zeer te spreken over de werkwijze en aanpak.


Meer nieuws