Huizen bereidt zich voor op decentralisaties

Huizen bereidt zich voor op decentralisaties

Huizen, 3 maart 2014

 

Huizen bereidt zich voor op decentralisaties in het sociaal domein

Meer taken, minder budget en de klant centraal. Dat is de kern van de decentralisaties in het sociaal domein: een uitdaging die vraagt om ‘slimme processen’. De gemeente Huizen zet in op ‘eigen kracht’ en ‘zelfsturing’. Maar wat betekent dit voor de inrichting van processen? Wat ervaart de klant straks?

 

Mascha Konst (Teamleider Participatie & Zorg) vertelt:

“We hebben van grof naar fijn gewerkt. We zijn gestart met een workshop met afdelingshoofden en teamleiders om de uitgangspunten nog eens scherp te krijgen. Daar kwam onder andere uit dat niet langer het product moet bepalen hoe we een (aan)vraag afhandelen, maar de klant en zijn vermogen om regie te voeren. Met een nieuwe klant gaan we anders om dan met een bekende klant.

 

Vragen van bekende klanten die zelf regie voeren gaan we straks zoveel mogelijk digitaal afhandelen. Dat is snel voor de klant en efficiënt voor ons. Bij een (aan)vraag van een nieuwe klant zullen we daarentegen altijd eerst een persoonlijk gesprek voeren om een brede uitvraag op alle levensdomeinen te doen.

 

Vervolgens hebben we in twee workshops met de werkvloer deze uitgangspunten concreet toegepast op de processen WMO, Levensonderhoud en Bijzondere Bijstand. Nu zijn we stapsgewijs bezig met het implementeren van deze processen.”


Meer weten? Bel met Vincent: 06 46 16 26 77 of download ons pamflet. 


Meer nieuws