Hilversum werkt aan Terugvordering-op-Maat

Hilversum, 28 januari 2014

 

Wie onterecht een uitkering heeft gekregen, moet terugbetalen. Dankzij een nieuw proces krijgt de gemeente Hilversum nu sneller meer geld terug.

De betrokken medewerkers hebben samen het proces onder de loep genomen. De grootste verandering is dat niet langer een apart team, maar de vaste consulent van de cliënt berekent hoeveel de cliënt moet terugbetalen. Omdat de consulent de situatie van de cliënt goed kent, kunnen consulent en cliënt direct samen een passende terugbetalingsregeling afspreken. Dit verkort de doorlooptijd en vergroot de kans op terugvordering. Daarnaast wordt het terugvorderingproces voortaan afgestemd op het type terugbetaler: een cliënt die zich aan de afspraken houdt krijgt een andere behandeling dan een wanbetaler. Zo kan de gemeente de beschikbare mankracht gerichter inzetten.

Sarah van Seumeren (Projectleider Verhaal en Terugvordering) over de processessie: ‘Leerzaam, uitdagend en verbindend!’

 Het Sociaal Domein in Hilversum is volop in ontwikkeling: decentralisaties, regionale samenwerking en een interne reorganisatie. Om de impact hiervan goed in beeld te krijgen organiseert Sociale Zaken processessies. Betrokkenen nemen met elkaar processen en dienstverlening onder de loep. Wat zijn gezamenlijke uitgangspunten? Welke activiteiten voegen waarde toe voor de klant en/of voor de organisatie, welke niet en kunnen uit het proces? Waar willen we op sturen?

Meer weten? Bel met Vincent: 06 46 16 26 77

Of lees hier verder over decentralisaties in het sociaal domein.


Meer nieuws