Een handelsmissie naar Vancouver

Een handelsmissie naar Vancouver

Uitkijkend over de witte schuimkoppen van de Pacific, ligt de Universiteit van British Columbia in West Vancouver. Daar werd in augustus het Eerste Canadese Kwaliteitscongres gehouden. Wij presenteerden daar onze paper Process Management as a lever to Manage Social Problems, over de aanpak van de Overlastgevende Multi Problem Gezinnen (OMPG) in Amsterdam. Om het internationale gezelschap het complexe samenspel van gezin, hulpverlening, politie, justitie, woningcorporatie en gemeente duidelijk te maken hebben wij dat met de zaal nagespeeld.
 

In de simulatie bleek het gezin het erg druk te hebben met alle achter-de-voordeur-werkenden en out reachende hulpverlening. Maar de gezinsleden waren erg coperatief want ze tekenden elk Plan van Aanpak. Helaas verschenen ze niet vaak op intakes en hielden ze zich niet aan afspraken. Het was de deelnemers snel duidelijk dat dit niet het meest optimale model was. Voorts is de OMPG aanpak gepresenteerd. De problematiek; het gebrek aan sturing op het proces en de met-de-beste-bedoelingen-langs-elkaar-heen-werkende organisaties, werd internationaal herkend. De logistieke benadering werd als vernieuwend ervaren. De stelling dat procesmanagement een goede hefboom is om grote maatschappelijke problemen te managen ondervond brede instemming.

 

Tijdens en rondom het congres is met vele partijen gesproken over deze stelling. Zo hebben we met de gemeente Vancouver en een aantal aanliggende gemeenten gesproken over de herkenbare problemen op het terrein van veiligheid, overlast, verslaving en jeugdcriminaliteit. Er blijken veel overeenkomsten te bestaan tussen de aanpak van de Nederlandse grote steden en die van Vancouver. Hoogstwaarschijnlijk doen we tegen het einde van het jaar een aantal simulaties en workshops in Vancouver om met de Nederlandse ketenaanpak de samenwerking tussen de partners aan de Pacific te versterken.

 

U kunt de paper aanvragen door een email te sturen aan steketee@processpecialisten.nl


Meer nieuws