Digitalisering is mensenwerk!

Digitalisering is mensenwerk!

Op 6 oktober jl. organiseerden De Processpecialisten de bijeenkomst 'De Digitale Overheid'. Gastspreker Martijn Aslander opende deze bijeenkomst met een gloedvol betoog over de technologische ontwikkelingen.

 

Martijn verwacht dat de technologische ontwikkelingen de komende jaren met ongekende snelheid en omvang op ons afkomen. Zo zal de snelheid van processoren de komende 10 jaar groeien met een factor 1000 en zal zonne-energie in 2035 gratis zijn. Daarnaast zullen verschillende technologieën zoals biotechnologie, nanotechnologie en informatietechnologie convergeren met mogelijkheden en functies die we ons nu niet eens voor kunnen stellen.  Ook zal steeds meer kennis en informatie vrij of tegen lage kosten toegankelijk zijn (zoals bijvoorbeeld nu al Spotify voor muziek). Zulke ontwikkelingen zullen volgens Martijn Aslander veel invloed hebben op onze samenleving; hij verwacht onder andere dat de komende 10 jaar 70% van de grote ondernemingen zal verdwijnen.

 

Wat betekent deze toekomstvisie voor het hier en nu? Hoe kunt u binnen uw organisatie nu slim gebruik maken van technologie? 

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst presenteerden De Processpecialisten een stappenplan om slim te digitaliseren. Wat voor de ene organisatie de meest slimme ICT oplossing is, hoeft namelijk niet ook de beste oplossing voor de andere organisatie te zijn: het dienstverleningsconcept van een organisatie heeft namelijk invloed op de inrichting van processen, de klantbenadering en de organisatiestructuur. ICT is alleen dan slim, wanneer die aansluit bij de keuzes die op deze vlakken gemaakt zijn. Het paradigma dat processen leidend zijn en ICT volgend, geldt nog steeds.

 

En de belangrijkste sleutel tot succes?

De conclusie van de deelnemers aan deze bijeenkomst was, dat dit nog steeds de factor 'mens' is: de mens als klant en de mens als medewerker. De mens als klant, omdat de klantwens voor organisaties centraal staat en daarmee richtinggevend is. De mens als medewerker, omdat mensen (projectleiders, ICT-ers) verantwoordelijk zijn voor het slim implementeren van technologische vernieuwingen. En tenslotte omdat mensen, zowel uitvoerenden als leidinggevenden, bepaalde kennis moeten hebben en gedrag moeten vertonen om zich nieuwe manieren van werken eigen te kunnen maken en de motivatie meebrengen om steeds verder te verbeteren. De huidige status quo is namelijk alleen een tussenstand!

 

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen.


Meer nieuws