De Processhoppers staan op Goed Opgelost!

De Processhoppers staan op Goed Opgelost!

Amsterdam, 12 februari 2014

 

Goed Opgelost! is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bedoeld om een bijdrage te leveren aan de gezamenlijke inspanning van overheidsorganisaties om de administratieve lasten en de regeldruk voor burgers en professionals terug te dringen.
Toch richten de voorbeelden op Goed Opgelost! zich niet alleen op het terugdringen van administratieve lasten. Uiteindelijk is voor professionals vooral belangrijk hoe zij hun werk beter kunnen doen. Dan verdwijnen overtollige administratie en onnodige regels vanzelf.

 

Amsterdam wil op alle locaties en via alle kanalen dezelfde optimale dienstverlening aanbieden. Daarom zijn er nieuwe serviceafspraken gemaakt. Mysteryshoppers keken mee met vergunningen voor de openbare ruimte: werken alle loketten met de nieuwe servicenormen?

 

Lees meer over de mysteryshoppers die het effect van procesoptimalisatie bij gemeente Amsterdam getest hebben op de website van Goed Opgelost!

http://goedopgelost.overheid.nl/mysteryshoppers-testen-effect-procesoptimalisatie-amsterdam/


Meer nieuws