Asten oefent met Zaakgericht Werken

De gemeente Asten betrekt alle medewerkers bij de invoering van Zaakgericht Werken.

Programmamanager Janneke Vermeulen vertelt over een processimulatie, waaraan de hele organisatie heeft meegedaan

 

“Zaakgericht werken en organisatieontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Slim samenwerken voor onze burgers doen we onder andere door vraag- en zaakgericht te werken. Zaakgericht werken raakt de hele organisatie: het KCC , de buitendienst, de backoffice, het college, de griffier en de staf. Daarom hebben we iedereen de gelegenheid gegeven om mee te denken en te ervaren wat zaakgericht werken betekent. Vooraf is een aantal keuzes gemaakt: we hebben bijvoorbeeld afgesproken wie zaken mag aanmaken en hoe we digitaal gaan archiveren. Alle inrichtingskeuzes hebben we verwerkt in een processimulatie die door de Processpecialisten is verzorgd. Daardoor heeft iedereen kunnen ervaren hoe de praktijk er straks uit zal zien en wat de impact is op de dagelijkse werkzaamheden. Op basis van de ervaringen in de workshops hebben alle teams zelf processen geprioriteerd die zij graag op korte termijn zaakgericht en digitaal willen afhandelen.

 

Een belangrijke les uit de simulatie was, dat we goed moeten afstemmen wie wat doet, met name bij het KCC en DIV. Ook zijn we ons er nog eens extra bewust van geworden dat we zaakgegevens meer moeten gaan gebruiken om het proces te sturen en de klant pro actief te informeren. Alleen dan zal Zaakgericht Werken ons helpen om onze dienstverlening te verbeteren.”

 

Meer weten? Bel met Vincent: 06 46 16 26 77

 


 


Meer nieuws