agile of Agile?

agile of Agile?

Agile wordt meer en meer toegepast. Soms voor het sneller ontwikkelen van software, dan weer als principe voor het flexibeler inrichten van organisaties. Maar wat is Agile? En wat is agile? Agile is een ontwikkelmethode waarbij in korte iteraties een kant en klaar softwareproduct wordt ontwikkeld. Daarentegen is agile een karaktereigenschap, het vermogen van een organisatie om zich snel en flexibel aan de markt aan te passen. Om agile te zijn is meer nodig dan het toepassen van Agile. Om agile te zijn is het nodig dat de menskant van veranderen goed wordt ingericht: alleen dan lukt het om snel en goed nieuwe processen, systemen en rollen te adopteren en implementeren.

 

Prosci is de wereldwijde standaard voor change management. Prosci is gebaseerd op research en biedt een beproefde methode met eenvoudige tools. Het ADKAR-model laat zien hoe individuen hun veranderproces doorlopen en welke vragen in welke fase van belang zijn. Het ADKAR-model biedt concrete handvatten om mensen gedurende het veranderproces te faciliteren.

 

Onlangs heeft Prosci een onderzoek uitgevoerd naar Agile en Change management. Conclusie is dat sponsorship, toch al de belangrijkste succes- en faalfactor bij veranderingen, voor Agile werken nog belangrijker is. De sponsor moet dan namelijk niet alleen nut en noodzaak van de beoogde verandering toelichten, maar ook nut en noodzaak van Agile als aanpak en inrichtingsprincipe. Daarnaast zal communicatie en training zich meer moeten toespitsen op het individu, want individuele medewerkers worden belangrijker voor het succesvol adopteren van veranderingen.

 

Alle Processpecialisten zijn Prosci gecertificeerd.

Meer weten? Neem contact op met Erik F Steketee 06 26 50 22 54 of check www.tpsoc.eu of www.prosci.com


Meer nieuws