Aanpak Multiprobleemgezinnen: toen, nu, toekomst

Aanpak Multiprobleemgezinnen: toen, nu, toekomst

Amsterdam, 6 juni 2014
De gemeente Amsterdam organiseerde een symposium over de aanpak van multiprobleemgezinnen (MPG). De Processpecialisten hebben daar een workshop verzorgd.

 

Gemeenten krijgen de komende jaren meer taken en verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein. Een belangrijk onderdeel van de veranderingen is de integrale toegang: één plan voor alle relevante levensdomeinen. De MPG aanpak zal straks op de nieuwe integrale toegang moeten aansluiten.

 

Tijdens de workshop hebben procesmanagers, gezinsmanagers, casusmanagers, behandelaars en beleidsmakers aan de hand van stellingen met elkaar gediscussieerd. De eensgezindheid was groot: de MPG aanpak werkt al op basis van ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. De afgelopen jaren is de aanpak steeds sterker geworden in snelheid, daadkracht en betrokkenheid. Die sterke punten moeten in de nieuwe situatie behouden blijven:

  • De (jonge) cliënt moet centraal blijven staan
  • De opgebouwde expertise mag niet verloren gaan
  • Gezinnen moeten zelf richting kunnen geven aan de zorg
  • De aandacht voor de nieuwe organisatie mag niet ten koste gaan van het denken buiten de eigen individuele (organisatie)kaders en het zoeken naar creatieve oplossingen
  • Er moet in Amsterdam 1 plek zijn om ingewikkelde cases  te bespreken en doorbraken in de hulpverlening te forceren.

 

Multiprobleemgezinnen hebben meerdere problemen, bijvoorbeeld armoede, schulden, vervuiling, criminaliteit of antisociaal gedrag. Vanwege de diversiteit aan problemen hebben de gezinnen vaak met meerdere hulpverleners en overheidsdiensten te maken. Die instellingen werken onder regie van de gemeente Amsterdam samen om complexe gezinsproblemen aan te pakken. 

 

Tijdens het symposium werd teruggeblikt op de ontwikkeling van de MPG aanpak en vooruitgekeken naar de toekomst. Omdat de MPG aanpak gericht is op diverse problemen hebben alle verschillende decentralisaties binnen het Sociaal Domein invloed op de aanpak.

 

De Processpecialisten zijn vanaf het begin steeds betrokken geweest bij het ontwikkelen van de MPG-aanpak. Bij het ontwikkelen van de Treiteraanpak vorig jaar konden we goed gebruik maken van onze MPG-kennis.

 

Meer weten?

Kijk op de MPG-website van Gemeente Amsterdam

Of bel met Jeroen: 06 13301839


Meer nieuws