Unieke rendementsanalyse levert verrassend inzicht

Unieke rendementsanalyse levert verrassend inzicht

Uit: Nieuwsbrief Veiligheidshuis Gelderland Zuid

 

‘Veiligheidshuis: effectief en kostengunstig instrument’ 

 

We staan er in ons werk in de keten lang niet altijd bij stil, maar heb je jezelf eigenlijk weleens afgevraagd wat de kosten van een casus zijn? Een rendementsanalyse, uitgevoerd door De Processpecialisten, geeft inzicht in de toegevoegde waarde van het Veiligheidshuis. Het gespecialiseerde bureau kreeg de opdracht een methodiek te ontwikkelen om het rendement van 11 casussen te analyseren. Wat blijkt? De (extra) variabele kosten van het Veiligheidshuis bedragen slechts een fractie, circa 1,5% van de trajectkosten. Erik F Steketee van De Processpecialisten vertelt er meer over. 

 

In vogelvlucht de aanleiding voor het onderzoek. Het bestaansrecht van het Veiligheidshuis ligt in het terugdringen van veel voorkomende criminaliteit en ernstige overlast. Voor veel betrokken partners inmiddels een bekend gegeven. De rol en werkwijze krijgen steeds meer vorm, en kristalliseren zich uit. De Top X-benadering is hierbij een relatief nieuwe aanpak en in het Veiligheidshuis Gelderland-Zuid gestart. ,,Dat heeft zo zijn voordelen. Een nadeel, zo bleek gedurende ‘de rit’ is dat er geen heldere 0-meting is gemaakt en er daardoor niet eenvoudig kan worden getoond wat de meerwaarde, lees het maatschappelijk effect, is”, vertelt Erik. ,,Wij zijn vervolgens met 11 casussen aan de slag gegaan die representatief zijn voor de caseload. Zeven daarvan op locatie Rijk van Nijmegen en vier op locatie Rivierenland. Daarna is het rendement in termen van kosten en baten gemeten en gespiegeld aan de doelstellingen van het Veiligheidshuis.” 

 

Vervolgkosten voorkomen 

Een aantal conclusies op een rij: een gemiddelde veelpleger kost per twee jaar circa 350.000 euro. De (extra) variabele kosten van het Veiligheidshuis bedragen slechts een fractie, circa 1,5% van de trajectkosten. In die gevallen waarin recidive wordt voorkomen (zeven personen), worden er belangrijke 

vervolgkosten voorkomen. Casemanagement lijkt een relatief goedkope en in sommige gevallen succesbepalende factor. Daarnaast leidt extra inzet op casemanagement niet tot een sterke verhoging van de extra kosten. ,,Bij een succesvolle aanpak (bij negen van de elf casussen) levert 1 euro inzet van het Veiligheidshuis een besparing van pakweg 70 euro op aan vervolgkosten. Een fractie dus. Bij falen (twee van deze elf casussen) wordt 1 euro Veiligheidshuis-geld besteed aan coördinatie en het verminderen van 67 euro aan niet succesvolle trajectkosten. Al met al blijkt dat het Veiligheidshuis een effectief en kostengunstig instrument is. De kosten worden ruimschoots terugverdiend, doordat veel inzet kan worden voorkomen die anders wel zou plaatsvinden”, aldus Erik. 

 

Outcome 

Onder het motto ‘waar gewerkt wordt, zijn er altijd verbeterpunten’ geven de Processpecialisten graag ook tips mee ter verbetering. ,,In hoofdlijnen zijn er drie verbeterpunten om het Veiligheidshuis verder te optimaliseren: Investeer (nog) meer in casemanagement, vergroot de handelingssnelheid en versterk de expertise door outcomemeting. Nieuw aan dit onderzoek was dat de outcome (de kwaliteit van leven) door de experts is gemeten en in bijna alle gevallen ging deze sterk omhoog, dus coördinatie werkt. Wij verwachten een vergroting van het rendement van het Veiligheidshuis door meer aandacht aan de outcome te besteden.” 


Meer nieuws