Niet denken voor de klant, maar vanuit de klant

Niet denken voor de klant, maar vanuit de klant

Terugblik workshop Service Design

 

Ruim 20 professionals uit onder meer de financiële sector, telecom en overheid waren vorige week aanwezig bij de workshop "Innoveren met Service Design".

 

Organisaties werken continu aan verbetering: processen optimaliseren, kosten verlagen, dienstverlening verbeteren… alles is erop gericht om de klant beter te bedienen. Veel organisaties denken daarbij nog vóór de klant en niet vanuit de klant. Service Design is een verbetermethodiek gericht op wat klanten echt belangrijk vinden. 

 

De 'gereedschapskist' van Service Design bevat instrumenten zoals klantreizen, service blue prints, personas en verschillende vormen van veldonderzoek. Dit zijn allemaal onderzoeksmethoden om meer inzicht te krijgen in klantbehoeften en klantbeleving. Dat inzicht leidt tot gerichte verbeteringen en innovatieve oplossingen. Service Design wordt in het bedrijfsleven al veel toegepast. Langzamerhand worden instrumenten zoals 'klantreizen' ook steeds meer gebruikt in de publieke sector. Denk bijvoorbeeld aan het Sociaal Domein, waar de transformatie vraagt om oplossingen buiten bestaande kaders.

 

Service Design biedt een aantal praktisch toepasbare instrumenten die een toevoeging zijn voor elke (lean) procesverbeteraar. Tijdens de workshop hebben deelnemers geoefend met verschillende tools uit de 'gereedschapskist' van Service Design.

 

Meer weten? Kijk hier of neem contact op met Vincent.


Meer nieuws