Terugblik: Integrale toegang Sociaal Domein

Amsterdam, 26 juni 2014
‘Een duidelijke visie, bestuurlijk draagvlak, vasthoudendheid en logisch ingerichte processen zijn cruciaal voor het doorvoeren van de decentralisaties in het sociaal domein’, stelde Johan Cnossen, Directeur Maatschappelijke Zaken van de Gemeente Huizen.

 

Van aanbod naar vraag

Centraal in de visie van de Gemeente Huizen staat vraagsturing. Niet het aanbod maar de vraag van de klant staat centraal. ‘Daarom voeren wij met alle nieuwe klanten in principe ook een vraaggestuurd gesprek: een gesprek waarin we de zorgvraag op alle levensdomeinen inventariseren.’ Uit de ervaringen blijkt dat dit niet tot grote kostenstijging leidt. ‘In 37% van de gevallen is de oplossing het geven van informatie en advies, het inzetten van eigen kracht of het sociaal netwerk of een verwijzing naar een voorliggende voorziening. Zo'n gesprek kan overigens ook telefonisch, afhankelijk van de situatie.’

 

Logica in proces en gedrag

Dat logisch ingerichte processen van belang zijn bleek ook uit de processimulatie rondom integrale toegang. Niemand heeft er bezwaar tegen om de klant centraal stellen, maar hoe doe je dat precies?  Als betrokkenheid het uitgangspunt is wil je misschien alle klanten persoonlijk spreken, als je snelheid nastreeft is sturing op het digitale kanaal logischer. Dat leidt dus tot andere processen voor integrale toegang, een andere taakverdeling tussen de eerste en tweede lijn en ander dienstverleningsgedrag van de medewerkers.

 

Professionals maken het werkend

Medewerkers zijn bepalend voor het succes van de zorgketen. Dat benadrukte ook Jaap Hagedoorn, Directeur Maatschappelijke Dienstverlening van zorgaanbieder Careyn. Hij pleitte ervoor om professionals de ruimte te geven, ook in het leveren van toegang. De Gemeente Huizen benadrukte het belang van professionals in de wijkteams voor goede preventie.

 

De workshop Integrale Toegang tot het Sociaal Domein werd georganiseerd door De Processpecialisten in samenwerking met Mavim en Beamer Alliantiemanagement & Regie.

 

Meer weten? Bel met Vincent: 06 46 16 26 77.

 


Meer nieuws