Processimulatie Gebiedsgericht Werken

Processimulatie Gebiedsgericht Werken

Amsterdam / Rotterdam, 27 augustus 2014

De gemeenten Rotterdam en Amsterdam willen tegen lagere kosten meer realiseren door gebiedsgericht te gaan werken. Door het werk te organiseren rondom kleinere gebieden wordt de samenwerking met collega’s en bewoners makkelijker.

 

Van de medewerkers vraagt dat een stevig rolbewustzijn: er spelen veel verschillende belangen en het is niet altijd voorspelbaar wat de beste oplossing of aanpak is. Een rollenspel helpt om te ervaren wat de optimale interactie is tussen de verschillende rollen.

 

Wat te doen bijvoorbeeld, als een schooldirecteur de gemeente om hulp vraagt bij het voorkomen van schoolverlaters? De gebiedsmanager wil extra geld om de uitval te verminderen, maar die gaat daar niet over. Dit is iets voor de afdeling Jeugd – maar op welk niveau betrek je die? Wie gaat erover, wie heeft het initiatief, wie de regie? En hoe voorkom je langdurig intern overleg?

 

Spelenderwijs blijkt hoe een oplossing snel en slim tot stand komt en waar aanvullende werkafspraken nodig zijn. Zo kun je oefenen met rollen die al gedefinieerd zijn (Rotterdam) maar ook de omschrijving van nieuwe rollen verder aanscherpen (Amsterdam). 

 

De Processpecialisten zijn in Amsterdam en in Rotterdam betrokken bij gebiedsgericht werken. Voor de Amsterdamse opzet is gebruik gemaakt van de ervaringen in Rotterdam.

 

Meer weten? Bel Jeroen (06) – 13301839


Meer nieuws