Praktijkleergang Gebiedsgericht werken

Praktijkleergang Gebiedsgericht werken

Samen Slimmer in Amsterdam

 

Medewerkers van het Amsterdamse stadsdeel Noord hebben het afgelopen half jaar verder invulling gegeven aan gebiedsgericht werken. Om dat te bereiken is een opleidingstraject georganiseerd met als leerdoelen het verhelderen van taken en verantwoordelijkheden, het beter betrekken van bewoners en het maken van concrete werkafspraken.

 

Met gebiedsgericht werken wil het stadsdeel:

  • Inzet laten aansluiten bij wat er nodig is in de buurt. De behoeften van het gebied leidend laten zijn.
  • Snel en slagvaardig handelen als zich specifieke kansen en knelpunten in het gebied voordoen.
  • Maximale ruimte geven aan bewoners en ondernemers om zelf hun wijk vorm te geven.
  • Welzijn en leefbaarheid in de wijken vergroten.

 

Het opleidingstraject bestond uit verschillende onderdelen met elk een eigen leerstijl: besprekingen van praktijkvoorbeelden, informatiebijeenkomsten en meelopen met collega’s. Vraagstukken die werden besproken zijn bijvoorbeeld: hoe kunnen we bewoners zelf een groenplan laten maken? Hoe vertalen we nieuw beleid voor jeugdwerkloosheid naar uitvoering in de wijk? Hoe kunnen we moderne communicatiemiddelen inzetten voor contact met de bewoners? En hoe doen ze dit in Rotterdam?

 

De leergang heeft niet alleen meer inzicht gegeven in de rolverdeling en kennis en kunde, maar vooral concrete afspraken opgeleverd waarmee bewoners effectiever ondersteund worden. De leerervaringen zijn waar mogelijk direct vertaald naar nieuwe werkafspraken.

 

De Processpecialisten hebben geholpen bij het inrichten en ondersteunen van een regiegroep, het vormgeven van de leergang, het begeleiden van praktijkvoorbeelden, het organiseren van kennisonderdelen en het verhelderen van leerresultaten.

 

Reactie van een deelnemer: “ik ben veel alerter geworden in het zien en anticiperen op kansen in de buurt.”

 

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39

 


Meer nieuws