Inwoners Hilversum regelen inkomenszaken online

Inwoners Hilversum regelen inkomenszaken online

Inwoners van Hilversum regelen hun Inkomenszaken voortaan online.

In de gemeente Hilversum kunnen inwoners met een uitkering nu veel zaken online regelen.  Zo kunnen ze uitkeringsspecificaties,  jaaropgaven, stortingen en schulden online inzien. Ook kunnen zij wijzigingen in hun persoonlijke situatie online doorgeven.

 

Dit is een grote stap vooruit, zowel voor de inwoners als voor de gemeente. Eerder kregen inwoners bijvoorbeeld eenmalig en op vaste momenten in het jaar hun jaaropgave en uitkeringsspecificaties. Vanaf nu kunnen zij altijd digitaal gegevens raadplegen. Als ze een jaaropgave kwijt zijn of een kopie van een specificatie nodig hebben, hoeven zij die niet meer bij de gemeente op te vragen. Voor de gemeente betekent dit een grote vermindering van de administratieve lasten: voorheen werden jaarlijks 20.000 uitkerings-specificaties en jaaropgaven geprint en verstuurd.

 

De overstap van papier naar digitaal is uiteraard niet voor iedereen even makkelijk: sommige inwoners kunnen minder goed overweg met de computer en internet. Die inwoners kunnen hun vragen stellen bij de gemeente en Maatschappelijk Werk. Voor inwoners die geen computer of toegang tot internet hebben is bij de gemeente een computer met printer beschikbaar.

 

De gemeente Hilversum is bezig de Informatievoorziening in het Sociaal Domein te verbeteren. Het doel is meer gemak voor de inwoner, meer efficiëntie voor de organisatie en een zorgvuldige omgang met (persoons)gegevens. De Processpecialisten leiden dit project.

 

 

Meer vragen? Bel of mail met Vincent 06 - 46 16 26 77


Meer nieuws