Gemeentelijk gegevensknooppunt voor zorg en hulp

Gemeentelijk gegevensknooppunt voor zorg en hulp

Volop kansen voor verdere ontwikkeling

Tijdens een enerverende bijeenkomst deelden gemeenten en zorgaanbieders hun ideeën over het uitwisselen van gegevens over Wmo en Jeugdhulp.

 

Enkele constateringen:

  • Zorgaanbieders zijn nog te weinig betrokken bij de inrichting van de gegevensuitwisseling;
  • Meer uniformiteit bij gemeenten is gewenst;
  • Op te veel verschillende plekken worden (digitale) klantdossiers aangelegd.

 

Bas Tuinenga van het Inlichtingenbureau gaf een toelichting op de stand van zaken omtrent het gebruik van het gegevensknooppunt en de nieuwe ontwikkelingen.

 

In een processimulatie konden de deelnemers oefenen met het inrichten  van een logische keten. Dit was direct ook de aanleiding om op zoek te gaan naar mogelijke verbeteringen in de samenwerking en informatievoorziening, zoals bijvoorbeeld:

  • Naast berichten ook andere cliëntinformatie veilig uitwisselen via het gegevensknooppunt;
  • Bronnen als  CAK, SVB en CORV aansluiten op het gegevensknooppunt;
  • Stuurinformatie genereren vanuit het gegevensknooppunt (track & trace voor berichtenverkeer).

 

Het Inlichtingenbureau is opgericht in 2001 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede op initiatief van Vereniging Nederlandse Gemeenten en Divosa (vereniging van managers van sociale diensten). De informatievoorziening Knooppuntdiensten van het Inlichtingenbureau, ook wel gegevensknooppunt genoemd, is een onderdeel van de infrastructuur voor gemeenten, zorgaanbieders en andere ketenpartners. Het knooppunt maakt het uitwisselen van berichten over Wmo en Jeugdhulp makkelijk en veilig.

 

Meer weten? Neem dan contact op met Vincent Damen (06 46 16 26 77).

 


Meer nieuws