Gemeente Hilversum: samenwerken Sociaal Domein

Gemeente Hilversum: samenwerken Sociaal Domein

Gemeenten werken in het Sociaal Domein met veel ketenpartners samen. Van gecontracteerde zorgaanbieders tot gecertificeerde instellingen en huisartsen, van politie tot woningcorporaties en wijkverpleegkundigen.

 

De Processpecialisten hebben de Gemeente Hilversum ondersteund bij het vaststellen de werkafspraken tussen en met de verschillende organisaties en het in kaart brengen van de gegevens die onderling uitgewisseld worden. Dit is een dynamisch document geworden en diende twee doelen: (1) het helder krijgen van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van elke partij en (2) inzichtelijk krijgen welke gegevens op welke manier met elkaar gedeeld worden en om vast te stellen in hoeverre hier risico’s gelopen worden vanuit het oogpunt van privacybescherming en informatiebeveiliging.

 

Hans van Dijkhuizen (Verbindingsofficier Sociaal Plein bij de Gemeente Hilversum) vertelt: “In samenwerking met De Processpecialisten hebben we  hiervoor een praktisch format gehanteerd waarin per proces alle afspraken per partner vastgelegd zijn. Daaronder valt  o.a. welke persoonsgegevens via welk kanaal uitgewisseld worden, wie toegang heeft tot deze gegevens en wie op welk moment contact met elkaar opnemen.”

 

Vastlegging is één, het nakomen daarvan en bijsturen op basis van nieuwe ontwikkelingen en afspraken is een tweede. In de afspraken met de ketenpartners zijn daarom ook sturingsafspraken opgenomen zoals escalatiemechanismen en afspraken over periodiek evalueren ten behoeve van continue verbetering.

 

Hans van Dijkhuizen: “De werkafspraken die Hilversum gemaakt heeft, vormen nu ook de basis voor de andere gemeenten in de Regio Gooi- en Vechtstreek. De andere gemeenten werken namelijk met dezelfde ketenpartners samen. De regionale samenwerking groeit.”

 

Meer weten? Neem contact op met Roel.

 


Meer nieuws