Gemeente Hilversum oefent processen Sociaal Domein

Gemeente Hilversum oefent processen Sociaal Domein

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe taken op het gebied van Werk & Inkomen, Zorg en Jeugd. Tijdens de intensieve voorbereidingsperiode zijn veel bestaande processen aangepast en nieuwe processen ingericht. De gemeente Hilversum gebruikte een processimulatie om bewustwording te creëren en om te oefenen met de nieuwe processen.

 

Natascha Heerschop  (Projectleider Gemeente Hilversum) vertelt: "Bij het aanpassen en inrichten van de processen hebben we veel mensen betrokken, maar iedereen erbij betrekken is onmogelijk. De vraag is dan hoe je al die veranderingen aan de medewerkers communiceert. Wij hebben gekozen voor een processimulatie. Het doel van de processimulatie was tweeledig. Enerzijds wilden we mensen duidelijk maken waar inwoners hun ondersteuningsvragen kwijt kunnen en hoe we die door onze organisatie routeren. Anderzijds hebben we de simulatie gebruikt om mensen bewust te maken van privacyaspecten; hoe ga je bijvoorbeeld om met situaties waarin de inwoners geen toestemming geven om informatie te delen, maar wel sprake is van een potentieel onveilige situatie?"  

 

"De processimulatie maakte inzichtelijk hoe de taken, rollen en verantwoordelijkheden in de nieuwe situatie verdeeld zijn: wie doet de vraagverheldering, in welke gevallen voeren we een vraagverdiepend gesprek, wie voert regie? Daarnaast blijkt uit de processimulatie ook waar nog blinde vlekken zitten. In totaal hebben we met de processimulatie in verschillende sessies ruim 100 medewerkers opgeleid."

 

Meer weten? Neem dan contact op met Vincent (06 46 16 26 77).


Meer nieuws