Hilversum: "Eerst verbeteren, dan veranderen"

Hilversum: "Eerst verbeteren, dan veranderen"

Hilversum, 21 mei 2014

De decentralisaties zorgen voor grote veranderingen in het Sociaal Domein. Dat heeft gevolgen voor werkprocessen zoals bijvoorbeeld het beoordelen van bijstandsaanvragen en het begeleiden naar werk. Hilversum kiest er bewust voor  om eerst de bestaande processen te verbeteren.

 

Mark van Gogh - Teamleider Sociale Zaken - vertelt:

"Het  op orde brengen van de basis  gaat ons helpen de decentralisaties in te voegen. Daarnaast blijven we de bestaande processen ook in de toekomst gebruiken. Een grote groep klanten vraagt bijvoorbeeld een bijstandsuitkering aan zonder dat er sprake is van bredere problematiek: daarin voorziet het bestaande proces.”

 

"Een van de belangrijkste verbeteringen is dat we dubbelingen uit de processen gehaald hebben. Voorheen moest een klant bijvoorbeeld soms bij 3 verschillende personen een CV aanleveren: nu nog maar  1 keer. Een andere doorbraak is dat we voor eenvoudige bijstandsaanvragen geen intakegesprekken meer voeren. Die worden direct afgehandeld op basis van de aanvraagdocumenten. Dit scheelt veel tijd en geld. De gemeente heeft dus direct profijt van de verbeteringen."

 

Parallel aan het verbeteren van de processen heeft de Gemeente Hilversum een proeftuin Integrale Toegang ingericht. Dit is een belangrijke pijler onder de veranderingen in het sociaal domein: inwoners met een ondersteuningsvraag moeten één plan krijgen voor alle relevante levensdomeinen. Dit najaar worden de praktijken uit de proeftuin gecombineerd met de geoptimaliseerde processen.

 

Mark vertelt:

"In het najaar komt dit dan mooi allemaal samen. De ervaringen uit de Proeftuin zijn dan goed geëvalueerd, zodat we zeker weten dat we het beste proces kiezen. De andere processen zijn dan al optimaal ingericht. Dit gaat ons helpen om de veranderingen als gevolg van de decentralisaties in te voeren. “ 

 

"De procesverbetertrajecten hebben ons enorm geholpen om inzicht te krijgen in elkaars werk en daarnaast hebben de sessies bijgedragen aan het creëren van draagvlak voor de verbeteringen."

 

Meer weten? Bel met Vincent 06 46 16 26 77


Meer nieuws