Drechtsteden samen sterker in dienstverlening

Drechtsteden samen sterker in dienstverlening

Vanaf 1 januari 2016 gaan de gemeenten, Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht samenwerken in één gezamenlijk Drechtstedelijk klantcontactcentrum. Door de krachten te bundelen kunnen de gemeenten meer bereiken voor de inwoners van de Drechtsteden. Er komen bijvoorbeeld meer avondopenstellingen.

 

Met de gemeente Dordrecht als uitvoerende organisatie en met ondersteuning van De Processpecialisten is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de voorbereiding op het nieuwe klantcontactcentrum. De professionals van de vier gemeenten hebben samen nieuwe uniforme werkprocessen beschreven en werkinstructies opgesteld. Ook zijn de brieven aan burgers vereenvoudigd. De inwoners van de verschillende gemeenten vragen straks op dezelfde manier hun paspoort of rijbewijs aan en de aanvragen worden ook op dezelfde manier behandeld.

 

Naast het uniformeren van producten en processen is ook ruim aandacht besteed aan de menselijke kant van de verandering. Door de medewerkers op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met hun toekomstige collega’s en samen te praten over het eigen werk, werd de aanstaande verandering steeds tastbaarder. Aanvankelijk werden er veel problemen opgeworpen, maar gaandeweg werden de voordelen en mogelijkheden steeds duidelijker. Door naast projectmanagement ook het verandermanagent goed te positioneren, is de samenwerking en dienstverlening aan de inwoners ingrijpend verbeterd: het geheel is meer dan de som der delen.

 

Meer weten? Neem contact op met Jeroen.


Meer nieuws