De klant voorop: Woonkracht10 in De Sokkenshow

De klant voorop: Woonkracht10 in De Sokkenshow

Woonbedrijf Woonkracht10 werkt aan een organisatie die denkt en werkt vanuit de klantwens: de wensen en voorkeuren van de klant staan centraal. Via gesprekken met klanten en medewerkers heeft het woonbedrijf eerst in kaart gebracht wat klanten belangrijk vinden. De ‘Dag van de Verhuur’ vormde daarna de start voor het opnieuw organiseren van het verhuurproces.

 

In de sokkenfabriek konden medewerkers van het woonbedrijf samen oefenen met het ontwerpen van een proces vanuit de klantwens. De rol van klant werd met veel inlevingsvermogen gespeeld door de voorzitter van de huurdersorganisatie.

 

Een duidelijke aanspreekpunt voor de klant en zicht op voorraad en voortgang blijken cruciaal in de sokkenfabriek: gaandeweg gaat de werkdruk omlaag, terwijl de kwaliteit van de geleverde orders juist stijgt en klant zich steeds beter gehoord voelt!  Deze ervaringen konden de deelnemers gebruiken om de klantwaarden voor het verhuurproces concreet in te vullen: contact met de klant en het delen van informatie zijn belangrijke ingrediënten voor het herziene proces.

 

 


Meer nieuws