Betere samenwerking bij OV-chipkaartproducten

Betere samenwerking bij OV-chipkaartproducten

Reizigers in het Openbaar Vervoer kunnen via hun OV-chipkaart gebruik maken van abonnementen en kortingsproducten die bij alle of meerdere vervoerbedrijven geldig zijn (zogenaamde interoperabele reisproducten). Vervoerbedrijven, overheden - opdrachtgevers voor vervoerbedrijven - en uitvoerende partijen zoals de organisatie achter de OV-chipkaart moeten nauw samenwerken om de verkoop en service voor reizigers en de opbrengstverdeling tussen ov-bedrijven onderling goed te organiseren.

 

In de praktijk bestond er  onduidelijkheid over de verschillende rollen van organisaties en gremia die betrokken zijn bij reisproducten en de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden.

 

De Processpecialisten hebben de Landelijk Product Regisseur (LPR) geholpen om samen met de vervoerbedrijven een governancemodel  (besturingsmodel) te ontwikkelen voor reisproducten die gelden bij meerdere vervoerbedrijven. Eigenaarschap, zeggenschap, opdrachtgever- en opdrachtnemerschap en besluitvormingsroutes  zijn nu eenduidig ingericht. Rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn helder. Belangrijk onderdeel van het model is de introductie van de nieuwe rol van Producteigenaar.

 

De Producteigenaar is eindverantwoordelijk voor het product en zorgt op strategisch niveau voor het stellen van doelen en stelt de voorwaarden vast waar het product aan moet voldoen. De Productregisseur (LPR) zorgt in opdracht van de eigenaar dat processen worden ingericht voor verkoop, service, reizen en opbrengstverdeling volgens de vastgestelde productvoorwaarden, bewaakt of vervoerbedrijven en leveranciers op operationeel niveau volgens de afspraken werken en voert regie op het verbeteren van de processen. De regisseur heeft een neutrale en coördinerende rol tussen alle partijen die betrokken zijn bij het voeren van een product.

 

Inmiddels zijn de nieuwe afspraken succesvol in de praktijk gebracht. Sommige spelers moeten nog wel even wennen aan de nieuwe rolverdeling, maar dit lijkt een kwestie van tijd.

 

Kenmerken van het geïntroduceerde governancemodel:

  • Het is een generiek model en daardoor toepasbaar voor alle interoperabele producten binnen het ov.
  • Het is praktisch ingericht op basis van taken en verantwoordelijkheden en daardoor direct uitvoerbaar.
  • Eigenaarschap van het product zijn er expliciet in benoemd en belegd.
  • Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap zijn duidelijk benoemd en omschreven (en hierdoor ook de relatie tussen Producteigenaar en Productregisseur).

 

Kortom, heldere en eenduidige afspraken over eigenaarschap, besluitvorming en sturing van producten en processen. Dit leidt tot  een efficiënte en effectieve samenwerking binnen het openbaar vervoer en daarmee voor een betere dienstverlening aan de reiziger.

 

Om ervoor te zorgen dat de belangen van de verschillende vervoerbedrijven bewaakt worden hebben de vervoerbedrijven de Landelijk Product Regisseur (LPR) opgericht: een organisatie die als neutrale en onafhankelijke partij de regie voert over reisproducten. Om een effectievere en efficiëntere samenwerking te realiseren heeft LPR op verzoek van de vervoerbedrijven het initiatief genomen om een heldere en eenduidige governance (besturingsmodel) voor het introduceren, voeren en verbeteren van producten op te stellen. De Processpecialisten hebben LPR hierbij ondersteund.

 

Meer weten? Neem dan contact op met Philippe (06 26 50 22 56)


Meer nieuws