3D in Brielle: herkenbare dienstverlening dichtbij

3D in Brielle: herkenbare dienstverlening dichtbij

Brielle, 6 oktober 2014

Er gaat veel veranderen in het sociale domein. Door het overhevelen van taken en bevoegdheden van het Rijk naar de gemeenten (‘decentralisatie’ of ‘transitie’) worden gemeenten verantwoordelijk voor bijna de hele maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten krijgen nieuwe taken op het terrein van jeugdzorg, begeleiding en toeleiding naar werk. Die nieuwe taken vragen om andere processen. Bovendien gaan de veranderingen samen met een aanzienlijke bezuinigingsopdracht, waardoor de druk om efficiënt en effectief te werken verder toeneemt.

 

Ook de gemeente Brielle (ruim 16.000 inwoners) bereidt zich voor op de nieuwe taken. Brielle werkt daarbij nauw samen met de andere gemeenten in de subregio Voorne-Putten: beleid en processen worden zoveel mogelijk samen ontwikkeld, met respect voor de sterke kanten van elke gemeente en de specifieke situatie in de verschillende gemeenten.

 

Kenmerkend voor de dienstverlening van Brielle is dat deze dichtbij de burger is georganiseerd. Er vindt veel face to face contact plaats tussen ambtenaren en burgers. De ambtenaren hebben een ruim mandaat. Deze benadering zorgt ervoor dat de gemeente zorgbehoeften snel signaleert en zorgvragen snel concreet kan maken: veel aanvragen worden binnen 48 uur afgehandeld. Een andere kracht van de gemeente Brielle is haar kennis over en verbondenheid met cliënten en zorgleveranciers. De klanttevredenheid is dan ook al jaren een royale acht.

 

De uitdaging voor Brielle is om de processen zodanig in te richten dat die passen bij de nieuwe taken, het karakter van Brielle, de regionale samenwerking en een taakstellend budget.  Bovendien moeten cliënten op verschillende locaties en bij verschillende uitvoeringsorganisaties terecht kunnen.

 

Bij het ontwerpen van de nieuwe zorgprocessen was het perspectief van de klant het uitgangspunt: de cliënt wordt zo snel mogelijk integraal in beeld wordt gebracht, zodat het aantal overdrachtsmomenten tot een minimum beperkt wordt. De gemeente Brielle is klaar om in 2015 haar cliënten te ondersteunen.

 

Download hier onze brochure: Processimulatie Integrale toegang tot het sociaal domein.

 

Meer weten? Bel met Vincent: 06 46 16 26 77.


Meer nieuws