Processpecialist ontmoeten?

Processpecialist ontmoeten?

U kunt ons overal zomaar tegenkomen. Bijvoorbeeld tijdens een van onze bijeenkomsten, check hiervoor onze agenda. U kunt ook eerst digitaal kennismaken... klik op een van de foto's hieronder.

 

Heeft u een concrete vraag? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Of bel Vincent Damen 06 46 16 26 77

 

  

 

 

 

 

 

Abe Borsje

Ik houd opdrachtgevers graag een spiegel voor in veranderingstrajecten. Mijn motto hierbij is: laten we het eerst makkelijker maken, we kunnen het later altijd weer ingewikkeld maken. 

Mijn ervaring heb ik opgedaan in zowel de publieke als private sector. Hier heb ik veranderingstrajecten begeleid door middel van het invoeren van procesmanagement.

 

De meeste energie krijg ik wanneer ik bij opdrachtgevers de verbindingen kan leggen tussen werkvloer en directie of tussen afdelingen onderling.

 

Anderen over Abe: Directe en resultaatgerichte verbinder die denkt in hoofdlijnen.

 
 
 
 
 
 

Andy Schoonbroodt

Ik krijg energie van het begeleiden van organisaties en mensen bij het realiseren succesvolle verandering. Zowel gericht op een specifieke verandering als bij het verbeteren en ontwikkelen van het verandervermogen van de organisatie.

 

Ik vervul de rol van change manager, trainer, workshopbegeleider en coach. Ik vind het leuk om verandering vanuit alle niveaus binnen een organisatie te begeleiden en heb oog voor verschillende belangen binnen een organisatie.

 

Naast mijn werk als consultant ben ik Prosci Certified Advanced Instructor bij The People Side of Change. Vanuit die rol train ik change managers en leiders in het toepassen van de gestructureerde Prosci change management methodiek en hun eigen rol daarbinnen, zodat medewerkers hun eigen veranderproces succesvol kunnen doorlopen en de organisatie de gewenste resultaten van de verandering ook daadwerkelijk realiseert.

 

Mijn werk kenmerkt zich door een praktische aanpak in een plezierige sfeer. Naast change management heb ik ervaring op het gebied van service design, dienstverlening, lean management en procesgericht werken.

 
 
 
 
 
 

Coen van Lierop

Ik ben een ervaren consultant, trainer en projectleider/programmamanager op het gebied van proces- en ketenmanagement. 

 

Ik werk graag naar een duidelijk doel en houd ervan om structuur aan te brengen en ingewikkelde vraagstukken behapbaar te maken. Ik krijg mensen enthousiast voor nieuwe projecten, maar het netjes afmaken en overdragen vind ik minstens zo belangrijk. 

 

Als ik workshops, trainingen en processimulaties voor kleine of grote groepen mag begeleiden ben ik op m’n best. Een andere voorliefde is het optimaliseren van processen en dienstverlening vanuit het oogpunt van de klant (Service Design, mystery-shopping). Ik heb een gedegen vakinhoudelijke basis die ik in de praktijk weet toe te passen. 

 

Ik heb ervaring bij banken en verzekeraars en ben de laatste jaren vooral actief binnen de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheid. 

 
 
 
 
 
 

Erik Steketee

Ik vind het leuk om met klanten een doorbraak te bereiken. Maatschappelijke problemen weer stuurbaar te krijgen door ketenmanagement. Of door de principes van logistiek en procesmanagement toe te passen en organisaties slimmer te laten werken, professionals weer aan het echte werk, managers sturen op daar waar het om gaat. En dat gebeurt met workshops of processimulaties, als de logica weer de overhand krijgt over de problemen en hectiek van alledag.

 

Ook geef ik veel trainingen. Leuk om met veel interactie en confrontatie een slag te maken.

 

Ik heb een boek geschreven over ketenmanagement waarin ik alle praktijkervaring op dit vakgebied heb opgetekend: Ketenregie. Acteren en regisseren in publieke ketens

 
 
 
 
 
 

Iris Lindeboom

Ik ben energiek, praktisch ingesteld en nieuwsgierig. Deze drie eigenschappen maken mij een processpecialist die graag de handen uit de mouwen steekt. Ik word enthousiast van het verbinden van mensen en samen op zoek te gaan naar oplossingen voor complexe vraagstukken. Met mijn analytische blik schep ik orde in complexe situaties. Ik ben een doorzetter en weet met mijn enthousiasme mensen gemakkelijk mee te krijgen.

 

Ik heb o.a. ervaring bij verschillende gemeenten, met name met integratie beleid en het Sociaal Domein (WMO, Participatiewet & Jeugdwet). Nieuwe onderwerpen maak ik mezelf snel eigen. Daarnaast heb ik trainingen gevolgd op het gebied van projectmanagement, procesmodelering en verandermanagement.

 
 
 
 
 
 

Jeroen Stam

Ik ben een bevlogen processpecialist. Of de aanleiding nu een maatschappelijke trend is of een wetswijziging, een opdracht vanuit de politiek of de intrinsieke behoefte om te verbeteren: ik richt me op het werkend krijgen van een organisatie.

 

Ik koppel enthousiasme aan pragmatisme. Ik weet abstracte missie en visie te vertalen naar een werkende organisatie waar ketens en processen de verschillende diensten of afdelingen verbinden. Dat gaat hand in hand met verandermanagement en oog voor mensen.

 

Voor mij is essentieel dat medewerkers betrokken zijn en zich betrokken voelen bij mijn opdrachten. Voor een succesvolle implementatie is essentieel dat de betrokkenen zich bewust zijn van hun rol in de keten of in het proces. Een ander belangrijk element is het inrichten van processturing. Daarover ga ik graag het gesprek aan.

 

De afgelopen jaren ben ik met name actief geweest in het sociaal domein en op het raakvlak van sociaal domein en handhaving.

 
 
 
 
 
 

Natalie Davey

Met een nuchtere, analytische en mensgerichte aanpak begeleid ik graag mensen en organisaties door hun eigen verandertraject heen. Een kritische blik, de juiste vragen stellen en plezier hebben met elkaar zijn voor mij belangrijke factoreren in elk project. Ik geloof erin dat je door mensen zoveel mogelijk te betrekken en bewust te laten worden van de keuzes die ze maken in hun dagelijks functioneren, iets statisch als ‘processen’ juist een verbindende factor kan worden. Ik breng mijn eigen kennis graag over op interactieve werkwijzen waar iedereen gelijke inbreng heeft en we samen naar een mooi resultaat kunnen werken.

 

 

 

 

 

Margreet van Staalduinen

Ik ben een enthousiaste, verbindende en pragmatisch ingestelde Processpecialist. In een project of groep kan ik goed energie opwekken. Mijn sportieve achtergrond komt me daarbij van pas: ik werk graag gestructureerd en doortastend naar het beoogde doel toe. Ik haal energie uit het verbinden van mensen en afdelingen en zorg dat gezamenlijk en in positieve sfeer gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering voor de klant. Met mijn tekeningen maak ik de inhoud behapbaar en aantrekkelijk.

 

Ik heb ervaring in procesverbetering en -vastlegging, projectplanning en coördinatie bij gemeenten, in de bankenwereld en bij maatschappelijke organisaties. Ik ben een teamspeler en ben zowel taak- als mensgericht. Ik heb dan ook snel inzicht in de veranderbereidheid van teams en vind altijd manieren om processen te verbeteren en te laten leven bij de medewerkers.

 
 
 
 
 
 

Marijke van den Esschert

Ik geloof in grote betrokkenheid van medewerkers bij procesverbeteringen en creëer zo ook draagvlak voor veranderingen. Ik ben analytisch en vraag door tot de werkelijke uitdaging boven water is. Mijn perspectief is allereerst dat van de klant: wie is de klant, wat wil hij of zij en hoe kunnen we hem of haar beter bedienen? Met humor en oog voor details ga ik samen met de organisatie op zoek naar de optimale dienstverlening. De besluitvorming binnen een organisatie vertaal ik naar een helder stappenplan, zodat iedereen weet wanneer welke input nodig is, hoe die wordt gewogen en waar die wordt verwerkt.  Daarbij heb ik oog voor de omgeving, bedenk ik creatieve oplossingen en vertaal ik strategische doelen naar concrete acties.  

 

Helder en prikkelend schrijven staan bij mij hoog in het vaandel en ik kan in grote hoeveelheden informatie goed de hoofd- en bijzaken onderscheiden. Ik ben milieubewust, kies voor duurzaamheid en weet met mijn maatschappelijke betrokkenheid mensen om mij heen te inspireren.

 

Ik heb ervaring met verandermanagement, (digitale) informatievoorziening, communicatie, kennismanagement, proces- en projectmanagement, dienstverlening en publieksparticipatie.

 
 
 
 
 
 

Mirusca Ible

Mirusca is de Fabriekschef van onze ProcesFabriek in Amsterdam. Zij zorgt dat onze administratie op orde is en leidt alle klantbijeenkomsten in de ProcesFabriek in goede banen.

 
 
 
 
 
 

Philippe van Hees

Ik ben een ervaren manager en consultant op het gebied van proces- en ketenmanagement en medeoprichter van De Processpecialisten. Ik heb veel projecten gedaan in de zakelijke dienstverlening en bij (decentrale) overheden zoals gemeenten, provincies, waterschappen, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. 

 

Ik praat graag met iedereen over van alles en heb dan ook een uitgebreid netwerk; niet voor niets ben ik partnermanager bij De Processpecialisten. Makkelijk communiceren en contact maken komt me ook van pas in mijn projecten: daarmee kan ik mensen enthousiasmeren en verbinden en besluitvorming versnellen.

 

Al pratend en luisterend en door kritische vragen te stellen kom ik tot scherpe analyses. Ik kan goed hoofd- en bijzaken scheiden en dring snel door tot de kern van de zaak. Door de juiste mensen te verbinden aan onderdelen van het projectresultaat kom ik tot resultaten.

 

Ik kom het best tot mijn recht als er op houding en gedrag zaken niet lekker lopen. Ik gebruik dan het proces als kapstok om daarmee houding en gedrag binnen deze processen weer goed te laten lopen. Ik werk graag in een omgeving waar zaken vastzitten maar er wel energie is om ingesleten patronen te doorbreken.

 
 
 
 
 
 

Robijn Niemöller

Ik ben nieuwsgierig en zelfstandig, daardoor vind ik snel mijn weg in een nieuwe werkomgeving. Ik ben  het meest op mijn plek als er in korte tijd veel resultaat geboekt moet worden: ik blijf vrolijk, ook onder druk. Ik kom snel tot de kern en vind altijd een oplossing.

 

Ik luister graag naar de verhalen die mensen over hun werk vertellen: in de jarenlange ervaring van oude rotten zitten vaak wijze lessen voor hun jongere collega’s – en voor Processpecialisten. Vrolijke chaos creëren met grote groepen doe ik ook graag. Niks leuker dan de bestaande spelregels ter discussie stellen en mensen de zaak van verschillende kanten laten bekijken. Een beetje botsen mag best: door de discussie ontstaat een scherper beeld. Zolang er maar een gedeelde logica is, kom je er altijd samen uit.

 

Blog Werktempo: de olifant in de kamer?

 
 
 
 
 
 

Edith Boschman

Ik ben een senior processpecialist. Met een sterke focus op kwaliteit zoek ik altijd naar mogelijkheden om effectiviteit en efficiëntie te optimaliseren. Ik ben energiek, mijn gedrevenheid en enthousiasme zijn aanstekelijk. Met dat enthousiasme en met mijn vakkennis, gevoel voor timing en overtuigingskracht creëer ik vertrouwen en draagvlak voor veranderingen bij alle betrokkenen en stakeholders. 

 

Ik vervul de rol van projectleider, change manager, workshopleider, trainer en coach. Ik heb veel ervaring met procesverbeteringen en proces oriëntering en help organisaties graag om procesmanagement op een structurele en toekomst vaste manier op te zetten.

 

Mijn werk kenmerkt zich door een sterke focus op het creëren van draagkracht voor veranderingen en verbeteringen. Ik richt mij daarbij op zowel management als medewerkers en op verschillende onderdelen van de organisatie zoals de operatie en ICT. Ik ben gewend om initiatief te tonen en resultaten neer te zetten.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Vincent Damen

Zoekt u een Processpecialist die u steeds een stap voor is? Een energieke duizendpoot met oog voor detail? Iemand met frisse ideeen die in korte tijd resultaat kan neerzetten? Stop dan met zoeken! Vincent is dan de Processpecialist die u nodigt heeft. Hij kan u helpen als projectleider, procesbegeleider, trainer of sparringspartner. Vincent werkt niet volgens één methode of aanpak; wel is universeel geldend: hij creëert beweging.

 
 
 
 
 
 

Ellen Zwiers

Ik ben een enthousiaste processpecialist: bij het werken met groepen weet ik altijd een sfeer te creëren waarin mensen het leuk vinden om samen aan processen te werken – ook degenen die dachten dat processen stoffig en saai zijn. Ik vind het prettig om me te verdiepen in de inhoud van processen, zodat ik de betrokken medewerkers goed begrijp. Als iedereen uiteindelijk prettig met het nieuwe of (lean) verbeterde proces werkt, ben ik ook tevreden.

 

Ik ben resultaatgericht en kan goed hoofd- en bijzaken scheiden. Ik hecht veel waarde aan “Afspraak is afspraak”. Ik houd mijzelf daar strak aan en spreek anderen er ook op aan. Werken op het snijvlak van processen en ICT vind ik erg leuk en boeiend – ik heb dan ook veel ervaring met zaakgericht werken. 

 
 
 
 
 
 

Rahul Timar

In de rol van consultant begeef ik mij graag in de driehoek van change-, proces- en projectmanagement. Excelleren doe ik op het snijvlak van business en IT in het midden van concurrerende beperkingen. Ik werk het liefst planmatig en actiegericht waarbij ik door middel van reflectie en feedback mijn wijze van handelen probeer te verbeteren.

 

Of het nou gaat om het (her)formuleren van de gewenste situatie of het ernaar toe werken… in beide situaties voel ik mij als een vis in het water.

 
 
 
 
 
 

Erik Ruijters

Het creëren van waarde is mijn grote passie. In mijn werk bij overheidsorganisaties en zorginstellingen heb ik ontdekt hoeveel waarde procesmanagement kan toevoegen, zowel voor de klant als voor de maatschappij. Ik neem medewerkers en managers mee in de zoektocht naar toegevoegde waarde en weet gaandeweg mijn enthousiasme op hen over te brengen. Logica in proces en gedrag is de sleutel tot succes: daardoor werken we samen aan een beter resultaat en hogere efficiëntie.

 

Ik ben een man van de praktijk; niet voor niets schreef ik mee aan een boek vol praktijkvoorbeelden voor het succesvol invoeren van Lean in de publieke sector. Bij het nemen van beslissingen laat ik me leiden door feiten en argumenten. Ik ben niet bang om knopen door te hakken en ik werk graag in een dynamische omgeving, zoals ik ook gewend ben vanuit mijn achtergrond in ontwikkelingswerk en rampencoördinatie.

 
 
 
 
 
 

Hans Dekker

Sinds november 2017 ben ik in dienst bij De Processpecialisten als commercieel- en administratief medewerker. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor het matchen van onze processpecialisten op aanvragen, websitebeheer en het organiseren van evenementen. Daarnaast moet je ook bij mij zijn als je wil solliciteren bij onze geweldige organisatie.

 
 
 
 
 
 

Judith van der Mark

Ik ben een enthousiaste en ervaren procesmanager en projectleider.


Ik heb een brede belangstelling en weet snel tot de kern komen: mijn analytisch vermogen helpt me om de inhoud te doorgronden, mijn sensitiviteit zorgt dat ik makkelijk contact maak – waarbij mijn humor zeker ook helpt! In een nieuwe omgeving weet ik binnen de kortste keren de weg en ik ben dan ook al snel een vertrouwde collega. Ik ben ondernemend, neem gemakkelijk het voortouw en ben een echte bruggenbouwer. Een spontaan idee om na mijn studie aan werk te komen, resulteerde in een stichting die inmiddels in 18 steden actief is!


Vernieuwing en het realiseren van tastbare resultaten geeft mij energie; ik ben goed op mijn plek als ik draagvlak voor verandering kan creëren. Ik zie een uitdaging in veranderingen waar mensen, processen en ICT samenkomen. Grote transities in een politiek sensitieve omgeving, dat zijn de trajecten waar ik graag mee aan de slag ga.

 
 
 
 
 
 

Erika Pors

Ik ben gedreven en betrokken: een mensenmens, in staat om door mijn openheid te verbinden en met mijn enthousiasme anderen te motiveren.

 

Nieuwsgierig en leergierig duik ik graag in nieuwe, uitdagende vraagstukken. Met mijn analytisch vermogen vind ik het een sport om processen zo snel mogelijk te doorgronden. Ervan overtuigd dat de beste resultaten samen bereikt worden, ga ik graag met groepen aan de slag in brainstorms, workshops en implementatiesessies. Iedere keer weer is het een uitdaging om echt de klant centraal te stellen: klantreizen vind ik dan ook bijzonder interessant.

 

Je kunt van mij altijd een gedegen voorbereiding verwachten en ook verslaglegging kun je met een gerust hart aan me overlaten. Mijn grote verantwoordelijkheidsgevoel komt niet alleen daarin tot uiting, maar ook in mijn passie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen; mijn wens om – al is het een heel klein beetje – bij te dragen aan een mooiere wereld.

 

In de afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan met proces-, project- en operationeel management. In alle gevallen geldt dat ik pas tevreden ben over een opdracht als ik mezelf overbodig heb gemaakt.

 
 
 
 
 
 

Emma Leufkens

Ik ben een enthousiaste processpecialist die zich graag in het oog van de storm begeeft. Ik begeleid projecten op een energieke manier waarbij ik altijd in verbinding sta met mijn omgeving. Het her-vormgeven van lopende procesessen en manieren van werken geeft me veel energie, vaak vinden mensen zichzelf opnieuw uit.

 

Ik houd ervan duidelijke doelen te formuleren en structuur aan te brengen in complexe vraagstukken. Ik ben geïnteresseerd, kan goed luisteren ben en in staat de goede vragen te stellen om beweging te creëren in verandertrajecten. Daarbij maak ik graag gebruik van interactieve elementen in workshops. Hierbij leg ik de nadruk op het creëren van een veilige omgeving waarin iedereen de mogelijkheid heeft om weer tot nieuwe inzichten te komen.

 

 

 

 

 

 

Remco Kauderer

Ik ben ondernemend en geïnteresseerd in de mensenkant bij verandering. Ik heb veel ervaring binnen de financiële dienstverlening. Daarin heb ik ook meerdere uitvoerende functies vervuld en diverse verandertrajecten meegemaakt. Ik ken dus ook de medewerkerskant. Deze ervaring helpt mij bij het begeleiden van verandertrajecten.

 

Door mijn positiviteit en humor communiceer ik makkelijk met zowel medewerkers als leidinggevenden. Klantgerichtheid en echt inleven wat er bij de klant speelt, daar ligt mijn interesse en daarop heb ik focus.

 

Processen analyseren en weten waar de kern van het probleem zit, doe ik door te observeren, vragen te stellen en goed te luisteren. Aandacht voor de verschillende belangen bij de diverse betrokkenen staan daarbij voor mij centraal.

 

Het succesvol meehelpen aan het verbeteren van de huidige manier van werken, of juist het (her) ontwerpen van de organisatie, daar krijg ik heel veel energie van.

 
 
 
 
 
 

Wilbert Koenen

Voor mij is het een uitdaging om opdrachtgevers te helpen bij het realiseren van verbeteringen in complexe processen, waarbij de oplossing niet voor de hand ligt.


Mijn principe is eenvoudig: waar een wil is, is een weg.
Het motiveert mij om het probleem terug te brengen tot de kern om zo de klant in te laten zien wat nu echt de uitdaging is. Alleen op deze manier kun je tot eenvoudige en kwalitatief goede oplossing komen.


Ik ben een enthousiaste en ambitieuze professional met doorzettingsvermogen die altijd oog heeft voor het beoogde doel, waarbij een goede balans is tussen mens en taak.

 
 
 
 
 
 

Josette Lieste

Ik ben een enthousiaste en energieke processpecialist met een frisse blik op processen. In projecten pak ik zaken op en rond deze met succes af. Door structuur en overzicht aan te brengen help ik anderen duidelijkheid te verschaffen in hun werk.

 

Het leggen van verbindingen tussen afdelingen en mensen geeft mij energie in projecten. Door goed te luisteren naar wat de ander wilt ben ik in staat om mensen enthousiast te maken voor veranderingen en krijg ik ze mee.

 

Door mijn ervaringen in de klantenservice ben ik in staat zelf en anderen te laten denken vanuit de klant. Door mijzelf en anderen in de schoenen van de klant te zetten creëren we nieuwe en waardevolle inzichten van waaruit veranderingen kunnen worden doorgevoerd.   

 
 
 
 
 
 

Evelien Jansen

Hoe maak je complexe vraagstukken inzichtelijk en behapbaar, zodat je gericht aan oplossingen kunt werken? Bij dit soort vraagstukken kom ik het best tot mijn recht. Iedere opdrachtgever heeft een andere vraag; ik kijk per vraagstuk wat de beste vorm is om het doel te bereiken.

 

Ik ben een Processpecialist en Service Designer. Nadat ik het proces in kaart heb gebracht kan ik als geen ander de creatieve vertaalslag maken naar bijvoorbeeld een digitaal platform, kaartspel of serious game. Ik ben onderzoekend en nieuwsgierig. Ik kan de kern van een probleem achterhalen, een creatieve oplossing verzinnen en deze vertalen naar concrete, pakkende acties. Mijn samenwerkingspartners waarderen mijn grondige aanpak en mijn betrokkenheid.

 
 
 
 
 
 

Roy Schinning-Woltring

Roy Schinning-Woltring

Ik ben een adviseur die ervoor zorgt dat klanten verander- en innovatieprocessen in eigen regie kunnen nemen. Met mijn energie en creativiteit weet ik mijn klanten te verbinden, inspireren en stimuleren om zo nieuwe perspectieven te ontdekken. Mijn vermogen om nieuwe ideeën te kanaliseren en deze te vertalen naar tastbare programma’s, projecten en processen stelt mijn klanten in staat de juiste keuzes te maken in hun verandertrajecten en deze te realiseren.

 

Het realiseren van maatschappelijke rendement staat centraal in mijn aanpak van elk programma of project. Daarbij ben ik de persoon die connecties maakt tussen de klantreis van een burger, de dienstverlening van een organisatie en de inrichting van de noodzakelijke processen en verantwoordelijkheden. Mijn conceptueel denkvermogen, netwerkvaardigheden, sterke empathisch vermogen, analytische competenties en creatieve aanpak zijn de belangrijkste factoren voor mijn succes.  

 
 
 
 
 
 

Maureen Smeets

Ik ben een betrokken en praktisch ingestelde processpecialist en ik hou ervan om de handen uit de mouwen te steken. Samenwerken met oog voor elkaars belangen en werkzaamheden staat bij mij hoog in het vaandel. Ik heb de rol van verbinder dan ook met veel plezier vervuld binnen diverse trajecten. Ik kan goed luisteren en hoofdzaken van bijzaken onderscheiden.

 

Ik heb ervaring met het beschrijven, verbeteren en implementeren van processen in een complexe organisatiestructuur. Hierdoor heb ik een goed gevoel voor verhoudingen binnen organisaties ontwikkeld

 
 
 
 
 
 

Sabine Reeder

Ik ben een resultaat-gedreven projectmanager en consultant met een brede ervaring in het managen van diverse projecten met een sterke procescomponent. Mijn energie, passie en enthousiasme hebben een motiverende werking op teams. Ik heb een proactieve houding en ben gewend om initiatief te tonen en goede resultaten te behalen. Daarnaast heb ik een sterke passie voor duurzaamheid en procesoptimalisatie en ben ik ervan overtuigd met mijn achtergrond in business, IT en projectmanagement een sterke bijdrage te kunnen leveren aan het bedrijfssucces.

 
 
 
 
 
 
 
 

Menakshi Ramdhan

Leren, ontwikkelen en groeien. Drie kernwoorden die mij nauw aan het hart liggen. Met diverse activiteiten naast mijn studie probeer ik deze quote te doen leven. Het werken met mensen geeft mij energie en ik geloof dat iedereen kan bereiken wat hij of zij wil. Met mijn gemotiveerde houding en kritische blik probeer ik mensen te inspireren. Door te spreken met- en observeren van mensen en het in kaart brengen van iemands persoonlijkheid en competenties wil ik aan hen overbrengen dat alles mogelijk is, indien je er maar in gelooft en blijft leren.

Iris Meuffels

Ik ben energiek, sociaal, leergierig, creatief en nieuwsgierig. Deze eigenschappen maken mij dan ook een ware processpecialist. Ik word blij van het vinden van oplossingen, het verbinden van mensen en het verhogen van het werkplezier en de werkefficiëntie. 

 

Anderen zouden mij dan ook als een echt mensen-mens omschrijven, die overal logica weet toe te passen en iemand die met haar enthousiasme grote groepen mee kan krijgen. Ik heb veel theoretische kennis opgedaan betreffende Procesmanagement en bijbehorende methodieken, waaronder Lean Six Sigma en Robotic Process Automation. Mijn passie is het helpen van organisaties bij het optimaliseren van processen.

 
 
 
 
 
 

Daniël van Kapel

Ik ben een jonge, enthousiaste en verbindende processpecialist. Ik help een organisatie graag verder door structuur te bieden en te zoeken naar overeenkomsten in de wensen van klant, medewerker en organisatie. Analyseren, vertalen en verbinden kenmerken mijn aanpak. Voor een goed resultaat moet iedereen het gezamenlijke doel begrijpen en onderkennen en vervolgens de juiste tools krijgen om dit te realiseren.

 

Als Processpecialist en -adviseur heb ik ervaring opgedaan in de commerciële dienstverlening en industrie. Door het houden van workshops heb ik informatie van organisaties in kaart gebracht en vervolgens geanalyseerd en geoptimaliseerd. Daarnaast heb ik ook ICT-implementaties begeleid en mensen gecoacht om procesmatig te werken met behulp van nieuwe procestooling. 

 
 
 
 
 
 

Mariska Beets

Ik ben enthousiast, sociaal, creatief en leergierig. Mijn collega's zouden mij beschrijven als positief kritisch met veel positiviteit, interesse en doorzettingsvermogen. Door deze eigenschappen heb ik bij de voormalig opdrachtgevers altijd een excellente beoordeling ontvangen.

 

In het verleden heb ik opdrachten uitgevoerd bij financiële dienstverleners in de rol van Procesanalist- en adviseur. Ik heb tijdens mijn opdrachten processen in kaart gebracht, verbeteringen doorgevoerd aan de hand van de LEAN-methodiek. Nu pas ik mijn ervaring met procesoptimalisatie en verandermanagement toe bij De Processpecialisten.

 
 
 
 
 
 

Tim Veldt

Nieuwsgierig, analytisch en creatief. Deze drie eigenschappen maken van mij een inventieve processpecialist en collega. Ik krijg veel energie van het werken aan complexe uitdagingen. Het liefst door hierbinnen juist de simpelste oplossingen te vinden. Mijn brede enthousiasme en interesse focust zich met name op de digitalisering binnen de wereld van processen. Dit loopt van RPA tot de implementatie van een MS Office omgeving. Binnen mijn werk ga ik graag een stap verder om met collega’s mee te denken en mijn kennis te delen. Ik ben tevreden wanneer ik aan het einde van de dag iets heb geleerd, een stap verder ben en plezier heb kunnen maken.