Webinar 'Omgevingswet en HR Domein'

De omgevingswet heeft impact op houding, gedrag en competenties van de gemeentelijke medewerkers. Aan de hand van de competentieprofielen geven we inzicht hoe u deze profielen kunt gebruiken in de verschillende onderdelen van het HR domein.

 

De Processpecialisten heeft in opdracht van VNG Omgevingswetproof competentieprofielen uitgewerkt, als onderdeel van de werkende processen. We laten zien hoe u deze profielen kunt gebruiken in onder andere het strategisch personeelsplan, werving en selectie, loopbaanplanning en personeelsbeleid. Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven we weer hoe gemeenten hiermee aan de slag zijn gegaan en welke uitdagingen ze zijn tegengekomen.

 

Dit webinar is ook bedoeld als een startschot om verdere ondersteuning en kennisdeling tussen gemeenten te faciliteren. De slides van het webinar kunt u hier downloaden.

 

Meer weten? Neem dan contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77

 

 

Webinar Werkende Processen Omgevingswet

 

Op 29 april jl. verzorgde Jacco Albers namens de VNG een webinar over de werkende processen voor de Omgevingswet. Webinar gemist? Kijk hier de webinar terug. Ook kunt u de slides downloaden.

 

Op basis van de werkende processen hebben De Processpecialisten in samenwerking met Jacco Albers een pragmatische implementatie aanpak opgezet. Deze aanpak biedt organisaties de mogelijkheid om proces voor proces te toetsen of er wordt voldaan aan de directe en indirecte eisen van de Omgevingswet en hierop actie te ondernemen. In twee werksessies bepalen we met vertegenwoordigers uit het proces de aandachtspunten om het proces Omgevingswetproof te maken. Het resultaat van deze aanpak is een concrete actielijst per proces.

 

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77

 

 

Werkende Processen voor Omgevingswet in de praktijk gebruiken

Wat heb je als organisatie te doen om je processen Omgevingswetproof te maken? In opdracht van VNG hebben De Processpecialisten de processen waarop de Omgevingswet de meeste impact heeft ‘Omgevingswetproof’ gemaakt. Deze processen zijn te vinden via deze link.

 

Op basis van deze processen hebben De Processpecialisten een implementatieaanpak ontwikkeld waarbij we in twee (online) werksessies per proces een Proces Actie Plan opstellen om te voldoen aan alle directe en indirecte eisen van de Omgevingswet. Deze aanpak is door Jacco Albers, Ellen Zwiers en andere collega’s bij een groot aantal gemeenten, provincies en omgevingsdiensten toegepast.

 

Ben je nieuwsgierig naar de meest voorkomende aandachtspunten? Kijk en luister dan naar het volgende filmpje van Ellen Zwiers van De Processpecialisten. In vier minuten praat ze u bij.

 

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77

 

 

Omgevingswetproof-processen Gemeente Dronten

De Processpecialisten ondersteunen de Gemeente Dronten met het Omgevingswetproof maken van processen. In dit filmpje delen medewerkers van gemeente Dronten hun ervaringen.

 

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77

Omgevingswet met Ellen

Voor alle gemeenten is het een uitdaging om de processen vroegtijdig ‘omgevingswetproof’ te krijgen. Om hierin te ondersteunen hebben De Processpecialisten samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een werkend processenmodel opgesteld. Hiermee ondersteunen wij de gemeentes in de overgang naar de Omgevingswet. Deze aanpak biedt organisaties de mogelijkheid om per proces te toetsen in hoeverre wordt voldaan aan de directe en indirecte eisen van de Omgevingswet en hierop actie te ondernemen. Het resultaat is een concrete actielijst om het proces Omgevingswetproof te maken.

 

Eén van die processen is het proces Verkennen en begeleiden van initiatieven. Wil je weten wat de belangrijkste veranderingen in dit proces zijn? Kijk dan naar de uitleg van Proces- en Omgevingswetspecialist Ellen Zwiers.