Discussies met een baard

Discussies met een baard

Collega Marleen Tolsma blogt over sleutelrollen in verandertrajecten:

 

Vers uit een bijeenkomst word ik aangesproken door één van de aanwezige managers. "Jij deed dat zo leuk, dat faciliteren, zou jij de volgende keer ook de inleiding kunnen verzorgen? Want dat bracht mijn collega niet echt sprankelend, toch? En trouwens: inmiddels snap jij het proces beter dan menig deelnemer; je mag best wat meer je stempel drukken op de inhoudelijke gesprekken!".

 

Ik was even gevleid als flabbergasted en inmiddels heb ik teruggekoppeld dat ik dat niet ga doen. Internationaal onderzoek (zie www.prosci.com en www.tpsoc.nl) wijst namelijk uit dat veranderingen beter en sneller resultaat opleveren als de sleutelrollen in verandertrajecten goed worden ingevuld. Door de boodschap te laten verkondigen door de juiste afzender is de organisatie eerder klaar voor de noodzakelijke verandering.

 

Allereerst is er de sponsor: onontbeerlijk bij iedere start! Iemand moet vertellen waarom het nodig is om aan processen te gaan sleutelen, flexwerkplekken te maken of een reorganisatie door te voeren. De geloofwaardigheid is gebaat bij een stevig verhaal over nut, noodzaak en timing. Wie kan dat beter doen dan de (of een) grote baas? Liefst in de inleiding van een bijeenkomst, ook in de nieuwsbrief en zo veel mogelijk andere manieren: 5 tot 7 herhalingen zijn minimaal nodig om een boodschap te laten beklijven.

 

Vervolgens ligt er een sleutelrol bij het middle-management: zij kunnen keuzes maken over de organisatie van werk of proces. Hun sleutelrol komt tot uitdrukking in gesprekken met de medewerkers die het moeten gaan waarmaken: zij bespreken de veranderbereidheid van individuele medewerkers en kunnen de 'What's in it for me?'-vraag beantwoorden. Extreem belangrijk dat zij knopen doorhakken en de inrichting van het werk bepalen.

 

De derde onmisbare rol is die van een goede vertegenwoordiging vanuit het onderwerp. Niet op beknibbelen, want hoeveel 'bloedgroepen' er ook zijn: zonder kennis van en begrip voor elkaars standpunten, omstandigheden en belangen komt de gezamenlijke verandering niet tot stand. Dat betekent: allemaal uitnodigen voor één of meerdere bijeenkomsten en stimuleren dat mensen heel veel gaan kennismaken, uitleggen, meelopen en snuffelen aan elkaars werk. Zodat ze samen de slimste manier ontwikkelen om het beste resultaat te boeken.

 

En pas na een goede bezetting van al die rollen kom ik: de facilitator. Niet te onderschatten hoor: soms heb je iemand nodig die groepsgesprekken, verbetersessies of teambijeenkomsten kan begeleiden. Die ook resultaten boekt bij hevige emoties in een groep of wanneer de complexiteit van het onderwerp zorgt voor verwarring. Discussies met een baard hebben de neiging alleen maar langer te worden en de enige remedie daartegen is platslaan. Genadeloos. Door iemand die geen rol heeft bij het onderwerp. Vind ik leuk.

 

Marleen Tolsma