Lijnmanagers & Proceseigenaren: synergie of gedoe?

Lijnmanagers & Proceseigenaren: synergie of gedoe?

Er zijn veel organisaties die proceseigenaren of procesverantwoordelijken benoemen. Het klinkt ook als een logische stap om iemand eigenaar te maken voor een proces of keten dat van klant-tot-klant loopt.  De proceseigenaar staat er echter niet alleen voor. Dat is enerzijds prettig, maar anderzijds het roept ook vaak onduidelijkheid op over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden; hoe verhoudt een proceseigenaar zich tot een lijnmanager? hoe past sturen op programma’s en opgaven in sturen op ketens of processen? hoe bepaal je eigenlijk wie proceseigenaar is? en is het voor medewerkers nog duidelijk wie waarover gaat?

 

Deze en andere vragen staan centraal in de workshop ‘Lijnmanagers & Proceseigenaren: synergie of gedoe?’. Tijdens de interactieve sessie delen we onze kijk op eigenaarschap in processen en ketens, lichten we praktijkvoorbeelden toe en gaan we in op uw vragen.

 

Voor wie?

Iedereen die betrokken is of een mening heeft over dit onderwerp.

 

Wanneer en waar?  

Woensdag 19 juni van 09.00 – 11.00 uur in De ProcesFabriek in Amsterdam.

 

Voor vragen kunt u terecht bij Vincent Damen 06 46 16 26 77