Omgevingswet; keten, kansen en keuzes

Omgevingswet; keten, kansen en keuzes

De invoering van de Omgevingswet draait in beginsel om ketensamenwerking. Partijen moeten van elkaar weten wie wanneer welke inbreng levert. Niet alleen provincies en gemeenten, maar ook waterschappen,  veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten, GGD, burgers en initiatiefnemers. Alle betrokken ketenpartners moeten snappen dat hun expertise onderdeel uitmaakt van één geheel: de leefomgeving.  Dat geldt ook op wijkniveau.

 

Tijdens deze workshop delen De Processpecialisten hun ervaringen en lessen met het opzetten van ketensamenwerking en tot welke uitdagingen dit leidt bij de invoering van de Omgevingswet. OD205 presenteert de casus ‘iCAREnext’; een baanbrekende nieuwe visie voor inclusieve wijken. Het is uitermate belangrijk de koppeling tussen maatschappelijke én ruimtelijke vernieuwing te zien en te leggen. Het één kan niet zonder het ander. Nieuwe vormen van samenwerking en nieuwe afspraken zijn daarvoor essentieel. Wij stellen wat heilige huisjes ter discussie en inspireren over een andere vorm van samenleven.

 

Programma

  • 08.00 uur Inloop met licht ontbijt voor de liefhebbers
  • 08.30 uur Ketensamenwerking en De Omgevingswet
  • 09.15 uur ‘iCAREnext’; samenwerken aan de inclusieve wijk
  • 10.00 uur Implementeren van ketensamenwerking (plenaire discussie)

 

Heeft u specifieke vragen? Laat ons het weten. Dan houden we daarmee rekening in het programma. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 maart 2018 van 8.30 tot 10.30 uur in de ProcesCentrale in Rotterdam. 

 

Aanmelden

Aanmelden kan via info@processpecialisten.nl o.v.v. contactgegevens en functie. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Voor vragen kunt u terecht bij Vincent Damen 06 46 16 26 77.