Webinar

Webinar 'Omgevingswet en het HR domein'

De omgevingswet heeft impact op houding, gedrag en competenties van de gemeentelijke medewerkers. Aan de hand van de competentieprofielen geven we inzicht hoe u deze profielen kunt gebruiken in de verschillende onderdelen van het HR domein.

 

De Processpecialisten heeft in opdracht van VNG Omgevingswetproof competentieprofielen uitgewerkt, als onderdeel van de werkende processen. We laten zien hoe u deze profielen kunt gebruiken in onder andere het strategisch personeelsplan, werving en selectie, loopbaanplanning en personeelsbeleid. Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven we weer hoe gemeenten hiermee aan de slag zijn gegaan en welke uitdagingen ze zijn tegengekomen.

 

Dit webinar is ook bedoeld als een startschot om verdere ondersteuning en kennisdeling tussen gemeenten te faciliteren.

 

Sprekers: Jacco Albers en Harry Oude Wolbers (De Processpecialisten)

 

Doelgroep

HR medewerkers, HR managers, Programmamanagers en Projectleider Omgevingswet

 

U kunt zich hier aanmelden